شهر سنت پترزبورگ

سنت پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه است که در شمال غربی ترین نقطه این کشور قرار دارد. این شهر با نام های دیگری همچون پتروگراد و لنینگرا نیز نامیده می شده است. این شهر همانند مسکو شهری رودخانه ای و همچنین بندری است و در کنار رودخانه بزرگ نوا و خلیج فنلاند قرار دارد. در واقع سنت پترزبورگ غربی ترین شهر روسیه و درووازه روسیه با شمال اروپاست.

این شهر بزرگ پایتخت سابق و قدیمی کشور روسیه بوده که در سال 1703 به دستور پتر کبیر ساخته شده و از همان سال تا 1917 و به مدت 300 سال پایتخت این کشور بوده است. این شهر در زمان جنگ جهانی دوم نماد مقاومت سرسختانه در مقابل ارتش آلمان نازی بوده است.

در کنار شهر سنت پترزبورگ پلی قرار دارد به نام Peter and Paul .مجسمه ای از یک خرگوش صحرایی در آنجا وجود دارد که یادآور تعداد زیادی خرگوشی است که در آن جزیره زندگی می کردند. آن خرگوش ها در برابر سیلی که این شهر را در قرن های 18 و 19 ویران می کرده ، مقاومت کردند . مردم سنت پترزبورگ معتقدند که اگر با سکه ای به این مجسمه ضربه بزنند ، خوش شانس می شوند.

امید به زندگی در روسیه 

امید به زندگی مردم روسیه کم است . در بین مردان روسیه سن 65 سال و در بین خانم ها 75 سال امید به زندگی می باشد . امید به زندگی مردان روسیه از کشورها کره شمالی و عراق نیز کمتر می باشد .


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR