پل آراپسو شهر آنتالیا

پل آراپسو شهر آنتالیا-Arapsu

در منطقه آراپسو (Arapsuyu) ، حدود 5 کیلومتری غرب مرکز شهر ، در دامنه تپه ای باستانی قرار دارد که به بنای یونانی اولبیا (Olbia) متصل است. این پل را جزء پل های طاق قوس دار رومی (Roman Segmental Arch Bridge) تقسیم بندی می کنند که نمونه هایی از آن در استان لیسیا (Lycia) باقی مانده است، همانند پل لیمیرا (Limyra)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR