پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

از نظر سرسبزی و طراحی و داشتن آبشارهای رویایی یکی از بهترین پارک های آبی در جهان است. در این پارک علاوه بر تفریحات آبی ، اجرای نمایش های آکروباتیک ، مسابقات رقص ، تردستی  و برنامه های سرگرم کننده دیگر نیز اجرا می شود. سرزمین دلفین ها ، شیرهای دریایی و یک جفت نهنگ سفید ، تبدیل به مرکز تفریحی جذابی شده است.

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_02

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_01

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_03

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_04

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_06

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_07

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_08

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_09

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_10

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_11

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)

Aqualand_dolphinland_antalya_shabavizparvaz_12

پارک آبی آکوالند و سرزمین دلفین ها (Aqualand)


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR