مساجد شهر ازمیر

مساجد شهر ازمیر

ازمیر مانند سایر شهرهای ترکیه مساجد بسیاری دارد که اغلب در دوران حکومت عثمانی ساخته شده اند و از تعدادی از آنها هنوز هم استفاده و بازدید می شود.

مسجد عیسی بی (Isa Bey)

بین سالهای 1374 تا 1375 ساخته شد و از قدیمی ترین و چشمگیرترین آثار هنر معماری باقی مانده از دوران سلجوقیان است. این مسجد ، بین کلیسای سنت جین (Saint Jean) و بقایای معبد آرتمیس (Artemis) در دامنه تپه های آیاسلوگ (Ayaslug) در سلجوک (Selcuk) واقع شده است و معمار ، سامی علی (Samli Dimisklioglu Ali) آن را به خاطر بزرگداشت آیدین اوغلو عیسی بی (Aydinoglu Isa Bey) بنا کرد. همچنین در قرن 19 ، از این بنا به عنوان کاروانسرا استفاده می شد. این مسجد دو ورودی اصلی به سمت شرق و غرب دارد.

isa_bey_mosque_izmir_shabavizparvaz_01

مسجد عیسی بی (Isa Bey)

isa_bey_mosque_izmir_shabavizparvaz_02

مسجد عیسی بی (Isa Bey)

isa_bey_mosque_izmir_shabavizparvaz_03

مسجد عیسی بی (Isa Bey)

isa_bey_mosque_izmir_shabavizparvaz_04

مسجد حیسار (Hisar)

 از بزرگ ترین و قدیمی ترین مساجد ترکیه است که آیدینگلو یا کیپ بی (Aydinoglu Yakup Bey) بین سالهای 1592 تا 1598 آن را ساخت. این مسجد در منطقه کمرآلتی (Kemeralti) قرار دارد و از بناهای زیبا عصر عثمانی است. مسجد حیسار بارها در قرن نوزدهم و قرن بیستم تعمیر شده است؛ بنابراین تاثیر معماری اروپایی را می توان در ستون ها ، شیشه ها، محراب و منبر آن مشاهده کرد.

از دیگر مسجد های ازمیر می توان به مسجد سالیپ اقلو (Salep Oglu) ، قرن بیستم ، مسجد شادیروان (Sadirvan) ، قرن هفدهم و مسجد کمر التی (Kemeralti) اشاره کرد.تمام این مساجد در نزدیک منطقه کمر آلتی (Kemeralti) قرار دارند.

Hisar_mosque_in_izmir_turkey_shabavizparvaz_02

مسجد حیسار (Hisar)

Hisar_mosque_in_izmir_turkey_shabavizparvaz_01

مسجد حیسار (Hisar)

Hisar_mosque_in_izmir_turkey_shabavizparvaz_04

مسجد حیسار (Hisar)

Hisar_mosque_in_izmir_turkey_shabavizparvaz_03

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR