میدان کوناک ازمیر

میدان کوناک ازمیر (Konak)

شلوغ ترین بخش شهر است و شامل محوطه ای وسیع با چند بلوار و خیابان منتهی به آن است. ساختمان ها و دیدنی های زیادی در این میدان و اطراف آن وجود دارد که مشهورترین آنها برج ساعت ازمیر (Izmir Clock Tower) است. این برج تاریخی در سال 1901 به یادبود بیست و پنجمین سالگرد به تخت نشستن عبدالحمید دوم ، پادشاه عثمانی در سال های 1876 تا 1909 ، به سبک معماری عثمانی ساخته شد و 25 متر ارتفاع و 4 آبخوری دارد که در اطراف پایه این برج قرار گرفته اند. طرح ستون های آن از طرح های آفریقای شمالی الهام گرفته شده است.

konak_izmir_shabavizparvaz_01

میدان کوناک ازمیر (Konak)

konak_izmir_shabavizparvaz_04

میدان کوناک ازمیر (Konak)

konak_izmir_shabavizparvaz_02

میدان کوناک ازمیر (Konak)

konak_izmir_shabavizparvaz_03

میدان کوناک ازمیر (Konak)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR