پارک پرندگان ازمیر

پارک پرندگان ازمیر (Izmir Birds Paradise)

در غرب ازمیر و 15 کیلومتری منطقه کارسیاکا در زمین های باتلاقی ساحلی به مساحت تقریبی 80 کیلومتر مربع واقع شده است. در این پارک بیش از 250 گونه پرنده وجود دارد که از این تعداد ، 63 گونه بومی ، 54 گونه پرندگان مهاجر تابستانی و 43 گونه پرندگان مهاجر زمستانی هستند. علاوه بر این پرنده ، روباه ، خرگوش و خرس وحشی نیز در این منطقه زندگی می کنند. این منطقه در سال 1982 جزء مناطق حفاظت شده در آمد.

izmir_birds_paradise_shabavizparvaz_01

پارک پرندگان ازمیر (Izmir Birds Paradise)

izmir_birds_paradise_shabavizparvaz_02

پارک پرندگان ازمیر (Izmir Birds Paradise)

izmir_birds_paradise_shabavizparvaz_05

پارک پرندگان ازمیر (Izmir Birds Paradise) 

izmir_birds_paradise_shabavizparvaz_08

پارک پرندگان ازمیر (Izmir Birds Paradise)

izmir_birds_paradise_shabavizparvaz_09

پارک پرندگان ازمیر (Izmir Birds Paradise) 

izmir_birds_paradise_shabavizparvaz_10

پارک پرندگان ازمیر (Izmir Birds Paradise)

izmir_birds_paradise_shabavizparvaz_11

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR