خلیج ازمیر

خلیج ازمیر (Gulf Of Izmir)

این خلیج در گذشته اسمایرنا (Gult of Smyrna)  نامیده می شد، که منطقه ای است بابندرگاهی جالب . خلیج ازمیر بر روی دریای اژه قرار گرفته و 32 کیلومتر طول و 16 کیلومتر عرض دارد.

از دیگر پارک های شهر می توان به پارک اولاف پالمه (Olof Palme Park) در منطقه کارسیاکا ، پارک حقوق بشر (Human Rights Park)  و پارک معمار آکسوی (Muammer Aksoy Park) اشاره کرد.

خلیج ازمیر (Gulf Of Izmir)|درباره شهر ازمیر|جاذبه های دیدنی شهر ازمیر|جمعیت شهر ازمیر|هتل های شهر ازمیر|درباره شهر های ترکیه ازمیر|مکان های دیدنی شهر ازمیر|تورهای شهر ازمیر|شباویز پرواز مجری تورهای ازمیر ترکیه

خلیج ازمیر (Gulf Of Izmir)|درباره شهر ازمیر|جاذبه های دیدنی شهر ازمیر|جمعیت شهر ازمیر|هتل های شهر ازمیر|درباره شهر های ترکیه ازمیر|مکان های دیدنی شهر ازمیر|تورهای شهر ازمیر|شباویز پرواز مجری تورهای ازمیر ترکیه

خلیج ازمیر (Gulf Of Izmir)|درباره شهر ازمیر|جاذبه های دیدنی شهر ازمیر|جمعیت شهر ازمیر|هتل های شهر ازمیر|درباره شهر های ترکیه ازمیر|مکان های دیدنی شهر ازمیر|تورهای شهر ازمیر|شباویز پرواز مجری تورهای ازمیر ترکیه

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR