موزه شهر بورسا

موزه شهر بورسا (Bursa CIty Museum)

تاریخ ترکی غنی منطقه مرمره را نشان می دهد و شامل آثار هنری با مضمون رسوم سنتی و محلی است. در طی سال آثار هنری هنرمندان منطقه در این موزه به نمایش گذاشته می شود که عالی ترین نوع کنده کاری های چوبی و فرش های ترک بافت در زمره آنان می باشد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR