گیاه شناسی سلیمان دمیرل آدانا

باغ گیاه شناسی سلیمان دمیرل آدانا (Suleyman Demirel Arboretum)

با مساحت 560 هکتار در 10 کیلومتری شهر قرار داشته و مجموعه ای از گیاهان جنگلی دارد. از این باغ برای مظالعات علمی محققان دانشگاه چو کوروا (Cukurova)  استفاده می شود. در این باغ صدها گونه گیاهی موحود است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR