رودهای شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد صربستان

وقتی در مورد شهر زیبای بلگراد در کشور صربستان صحبت می شود اولین جاذبه ای که یاد می شود رودهای متقاطعی است که در شهر بلگراد تقاطع پیدا کرده اند. رودهای طولانی دانوب و ساوا که با تداوم خود رونق خاصی به زندگی میلیون ها انسان در اروپا داده اند. شباویز پرواز در ادامه مطلب به بررسی و انتشار تصاویر دو رود دانوب و ساوا پرداخته است و در پایان مطالب نقشه شهر بلگراد قرار داده شده تا دید کلی نسبت به شهر بلگراد داشته باشید. امیدواریم از مطالب تهیه شده لذت ببرید.

رودخانه دانوب شهر بلگراد :

رودخانه دانوب طولانی ترین رودخانه اروپا ، پس از رودخانه ولگا است. این در اروپای مرکزی و شرقی واقع شده است. دانوب یکی از مرزهای طولانی امپراتوری روم بود و امروزه از 10 کشور بیش از هر رودخانه دیگری در جهان جریان دارد. در واقع در آلمان ، دانوب با 2860 کیلومتر (2780 مایل) از جنوب شرقی عبور می کند ، قبل از تخلیه به دریای سیاه ، از طریق مرزهای اتریش ، اسلواکی ، مجارستان ، کرواسی ، صربستان ، رومانی ، بلغارستان ، مولداوی و اوکراین عبور می کند. حوضه زهکشی آن به 9 کشور دیگر گسترش می یابد. حوضه رود دانوب بیشترین منطقه بیوفیزیکی در اروپا است و به صدها گونه ماهی در آن زندگی می کنند.

نام رودخانه اروپایی از دنیو پروتو هندو به جا مانده است. رود دانوب نام های متفاوتی دارد که از همان اسم ریشه می شود :

Dunajec، Dzvina / Daugava، Don، Donets، Dnieper، Dniester وDysna

در سانسکریت Rigvedic، dānu به معنای "مایع، قطره"، در اوستایی است، همان کلمه به معنای "رودخانه" است.

حوزه زهکشی شامل بخش هایی از نه کشور دیگر نیز می شود: بوسنی و هرزگوین (4.6٪)، جمهوری چک (2.9٪)، اسلوونی (2.0٪)، مونته نگرو (0.9٪)، سوئیس (٪ 0.2)، ایتالیا (0.1٪)، لهستان (0.1٪)، جمهوری مقدونیه (0.1٪) و آلبانی (<0.1٪). بالاترین نقطه حوضه زهکشی، قله پیز برنایا در مرز ایتالیا و سوئیس است که در 4،149 متر (13،284 فوت)

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودخانه ساوا شهر بلگراد : 

رودخانه ای است که در اروپای مرکزی و جنوب شرقی اروپا قرار دارد، یکی از شاخه های دورن دان است. آن را از طریق اسلوونی ، کرواسی ، در امتداد مرز شمالی بوسنی و هرزگوین و ار طریق صربستان از بین می رود و به دانوب در شهر بلگراد می رود. بخش مرکزی آن مرز طبیعی بوسنی و هرزگوین و کرواسی است. ساما مرز شمالی شبه جزیره بالکان و لبه جنوبی دشت پانونی را تشکیل می دهد.

ساوا 990 کیلومتر (615 مایل) طول دارد، از جمله 45 کیلومتری (28 مایل) سراب سوا دولینکا در زلنچی ، اسلوونی افزایش می یابد. این بزرگترین منبع مالی دانوب با حجم آب است و دومین مرکز بزرگ پس از تیسزا در منطقه حوضه (97،713 کیلومتر مربع (37،727 مایل مربع)) و طول است. این بخش قابل توجهی از منطقه آلپ دینار را از طریق شاخه های اصلی درینا ، بوسن ، کوپا ، یونا ، ورش ، لونجا ، کلوبارا ، بوس و کرکا تخلیه می کند. سوا یکی از طولانی ترین رودخانه ها در اروپا و در میان ساکنان رودخانه های اروپایی است که مستقیما به دریا نمی افتد.

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

رودهای شهر بلگراد|رود دانوب و سوا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

نقشه رودخانه های ساوا و دانوب در شهر زیبای بلگراد صربستان

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR