دانشگاه های شهر بانکوک

دانشگاه های شهر بانکوک

بانکوک ، مرکز فرهنگ و آ»وزش تایلنداست و حدود سی دانشگاه و مرکز آ»وزش عالی در آن فعالیت می کنند. شش دانشگا همهم و اصلی آن ، عبارتند از :

  • ولالونگ کورن (Chulalongkorn) (1917)
  • تاماسات (Thammasat) (1933)
  • سیلپاکورن (Silpakorn) (1943)
  • کاستسارت (Kasetsart) (1943)
  • مهیدول (Mahidol) (1943)
  • موسسه تکنولوژی آسیایی (Asian Institute of Technology) (AIT) (1959) که یک موسسه بین المللی بین کشورهای آسیایی است.

چهار دانشگاه کاستسارت ، مهیدول ، اسومپشن (Assumption) و دانشگاه تکنولوژی تون بورن شاه مونکوت (King Mongkut's University of Technology Thonburi) ، جزو پانصد دانشگاه برتر جهان در سال 2007، معرفی شده اند.


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR