07 تیر ، 1396

همه ی ما از کودکی رویاهای متفاوتی را در سر می پروراندیم؛ یکی چشمانش را می بست و خود را یک خلبان در حال پرواز تصور می کرد و دیگری در خانه ی شکلاتی مشغول بازی بود. اما شاید رویای پرواز چیزی است که فراتر از رویا های کودکی است و هر انسانی یک بار هم که شده رویای پرواز بر فراز آسمان همانند یک پرنده ی قدرتمند را در ذهن پرورانده است. ویدیو امروزمان از همین رویا سخن می گوید. کسی که از کودکی عاشق پرواز بوده و بالاخره به این رویا دست می یابد. به هیچ عنوان تماشای این ویدیو زیبا را از دست ندهید و با ما همراه شوید.

اگر هر رویایی در ذهن دارید فرقی ندارد که بزرگ یا کوچک؛ فقط یکبار هم که شده برای رسیدن به آن تلاش کنید. بسیاری از این تلاش ها موثر واقع می شوند و بیشتر افراد به آرزو های بزرگشان دست می یابند. پرواز رویای دیرینه ی انسان که در طی تاریخ افراد زیادی برای دست یافتن به آن تلاش کرده اند؛ تلاش هایی که منجر به تولد وسایل گوناگون برای پرواز شد.

در ویدیو امروز بیشتر از همیشه پرواز را لمس می کنیم زیرا شخصی که رویای بزرگ زندگی اش پرواز است با وسیله ای متفاوت و بهتر از همیشه بر فراز آسمان به پرواز در می آید و لحظات ناب و تکرار نشدنی را ثبت می کند. اگر عاشق پرواز هستید در این لحظات خود را به جای این شخص بگذارید و لذت و هیجان پرواز را خود تجربه کنید.

به دبی می رویم تا این بار بر فراز آسمان این شهر با وسیله ای به جز هواپیما پرواز کنیم….

منبع : کارناوال


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR