تور وان 8 مهر تا 7 آبان ماه

تاریخ های برگزاری

رفت : پنجشنبه 13 مهر 1402
برگشت : دوشنبه 17 مهر 1402
رفت : جمعه 14 مهر 1402
برگشت : سه شنبه 18 مهر 1402
رفت : شنبه 15 مهر 1402
برگشت : چهار شنبه 19 مهر 1402
رفت : یکشنبه 16 مهر 1402
برگشت : پنجشنبه 20 مهر 1402
رفت : دوشنبه 17 مهر 1402
برگشت : جمعه 21 مهر 1402
رفت : سه شنبه 18 مهر 1402
برگشت : شنبه 22 مهر 1402
رفت : چهار شنبه 19 مهر 1402
برگشت : یکشنبه 23 مهر 1402
رفت : پنجشنبه 20 مهر 1402
برگشت : دوشنبه 24 مهر 1402
رفت : جمعه 21 مهر 1402
برگشت : سه شنبه 25 مهر 1402
رفت : شنبه 22 مهر 1402
برگشت : چهار شنبه 26 مهر 1402
رفت : یکشنبه 23 مهر 1402
برگشت : پنجشنبه 27 مهر 1402
رفت : دوشنبه 24 مهر 1402
برگشت : جمعه 28 مهر 1402
رفت : سه شنبه 25 مهر 1402
برگشت : شنبه 29 مهر 1402
رفت : چهار شنبه 26 مهر 1402
برگشت : یکشنبه 30 مهر 1402
رفت : پنجشنبه 27 مهر 1402
برگشت : دوشنبه 01 آبان 1402
رفت : جمعه 28 مهر 1402
برگشت : سه شنبه 02 آبان 1402
رفت : شنبه 29 مهر 1402
برگشت : چهار شنبه 03 آبان 1402
رفت : یکشنبه 30 مهر 1402
برگشت : پنجشنبه 04 آبان 1402
رفت : دوشنبه 01 آبان 1402
برگشت : جمعه 05 آبان 1402
رفت : سه شنبه 02 آبان 1402
برگشت : شنبه 06 آبان 1402
رفت : چهار شنبه 03 آبان 1402
برگشت : یکشنبه 07 آبان 1402
رفت : پنجشنبه 04 آبان 1402
برگشت : دوشنبه 08 آبان 1402
رفت : جمعه 05 آبان 1402
برگشت : سه شنبه 09 آبان 1402
رفت : شنبه 06 آبان 1402
برگشت : چهار شنبه 10 آبان 1402
رفت : یکشنبه 07 آبان 1402
برگشت : پنجشنبه 11 آبان 1402
مدت اقامت 3 شب

تاریخ های برگزاری

رفت : پنجشنبه 13 مهر 1402
برگشت : دوشنبه 17 مهر 1402
رفت : جمعه 14 مهر 1402
برگشت : سه شنبه 18 مهر 1402
رفت : شنبه 15 مهر 1402
برگشت : چهار شنبه 19 مهر 1402
رفت : یکشنبه 16 مهر 1402
برگشت : پنجشنبه 20 مهر 1402
رفت : دوشنبه 17 مهر 1402
برگشت : جمعه 21 مهر 1402
رفت : سه شنبه 18 مهر 1402
برگشت : شنبه 22 مهر 1402
رفت : چهار شنبه 19 مهر 1402
برگشت : یکشنبه 23 مهر 1402
رفت : پنجشنبه 20 مهر 1402
برگشت : دوشنبه 24 مهر 1402
رفت : جمعه 21 مهر 1402
برگشت : سه شنبه 25 مهر 1402
رفت : شنبه 22 مهر 1402
برگشت : چهار شنبه 26 مهر 1402
رفت : یکشنبه 23 مهر 1402
برگشت : پنجشنبه 27 مهر 1402
رفت : دوشنبه 24 مهر 1402
برگشت : جمعه 28 مهر 1402
رفت : سه شنبه 25 مهر 1402
برگشت : شنبه 29 مهر 1402
رفت : چهار شنبه 26 مهر 1402
برگشت : یکشنبه 30 مهر 1402
رفت : پنجشنبه 27 مهر 1402
برگشت : دوشنبه 01 آبان 1402
رفت : جمعه 28 مهر 1402
برگشت : سه شنبه 02 آبان 1402
رفت : شنبه 29 مهر 1402
برگشت : چهار شنبه 03 آبان 1402
رفت : یکشنبه 30 مهر 1402
برگشت : پنجشنبه 04 آبان 1402
رفت : دوشنبه 01 آبان 1402
برگشت : جمعه 05 آبان 1402
رفت : سه شنبه 02 آبان 1402
برگشت : شنبه 06 آبان 1402
رفت : چهار شنبه 03 آبان 1402
برگشت : یکشنبه 07 آبان 1402
رفت : پنجشنبه 04 آبان 1402
برگشت : دوشنبه 08 آبان 1402
رفت : جمعه 05 آبان 1402
برگشت : سه شنبه 09 آبان 1402
رفت : شنبه 06 آبان 1402
برگشت : چهار شنبه 10 آبان 1402
رفت : یکشنبه 07 آبان 1402
برگشت : پنجشنبه 11 آبان 1402

برنامه سفر

bus
همسفر چابکسوار
تهران
calender تاریخ:1402/07/23
مدت سفر : 09:00
خوی
clock ساعت سفر: 20:00
NORMAL
bus
همسفر چابکسوار
خوی
calender تاریخ:1402/07/24
مدت سفر : 04:00
وان
clock ساعت سفر: 00:00
NORMAL
bus
همسفر چابکسوار
وان
calender تاریخ:1402/07/27
مدت سفر : 04:00
خوی
clock ساعت سفر: 00:00
NORMAL
bus
همسفر چابکسوار
خوی
calender تاریخ:1402/07/27
مدت سفر : 09:00
تهران
clock ساعت سفر: 00:00
NORMAL

هتل ها

نام هتل محله--چشم انداز خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت رزرو هتل
YAKUT
STD --- مرکز شهر
BB
4,250,000 تومان
6,650,000 تومان
4,050,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
DIMET PARK
STD --- وان
BB
4,250,000 تومان
5,500,000 تومان
3,770,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
TAHT PALACE
STD --- مرکز شهر
BB
4,700,000 تومان
6,050,000 تومان
4,450,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
SARDUR
STD --- مرکز شهر
BB
4,700,000 تومان
6,350,000 تومان
4,550,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
MY DELUXE
STD ---
BB
4,850,000 تومان
7,850,000 تومان
4,650,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
ROYAL BERK
STD --- وان
BB
5,000,000 تومان
6,950,000 تومان
4,750,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
VAN SUITE
STD --- وان
BB
5,150,000 تومان
6,950,000 تومان
4,550,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
NILLS HOTEL
STD ---
BB
5,300,000 تومان
8,750,000 تومان
4,750,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
VAN LIFE
STD --- مرکز شهر
BB
5,450,000 تومان
7,250,000 تومان
4,990,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
GRAND HOTEL VAN
STD --- مرکز شهر
BB
5,550,000 تومان
7,250,000 تومان
5,000,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
ROYAL PALACE
STD --- مرکز شهر
BB
6,150,000 تومان
7,850,000 تومان
6,100,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
RUA WORLD
STD --- مرکز شهر
BB
6,640,000 تومان
9,750,000 تومان
5,650,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
CONFORIUM
STD ---
BB
7,980,000 تومان
11,390,000 تومان
6,490,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
ELITE WORLD
STD --- مرکز شهر
BB
9,250,000 تومان
13,950,000 تومان
7,890,000 تومان
1,590,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
توضیحات تور    

اتووبوس رفت و برگشت به ترمینال خوی با اتوبوس های 25 نفره ترنسفر به مرز رازی و از آن جا به درب هتل با ون های 17 نفره ، 3 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر 

کد : 

***تاریخ روزهای رفت همه روزه از8 مهر تا 7آبان ماه**

**برای اطلاع از شرایط اقساط اینجا کلیک کنید**

ساعت رفت : 19:30 , ساعت برگشت : 12:00

**نرخ نوزاد 150.000 تومان میباشد**

نرخ فامیلی روم  SARDUR :
------------------

FAMILY 4 PAX : 4/750/000


نرخ فامیلی روم  ROYAL PALACE :
------------------

FAMILY 4 PAX : 5/800/000


نرخ فامیلی روم  YAKUT :
------------------

FAMILY 4 PAX : 4/150/000نرخ فامیلی روم  VAN SUITE :
------------------
FAMILY 4 PAX :4/600/000


نرخ فامیلی روم  TAHT PALACE :
------------------


FAMILY 4 PAX : 5/270/000


نرخ فامیلی روم MY DELUXE :
------------------

FAMILY 4 PAX : 4/750/000


نرخ فامیلی روم NIILS :
------------------

FAMILY 4 PAX:4/680/000

نرخ فامیلی روم ROYAL BERK :

------------------

FAMILY 4 PAX:4/630/000

نرخ فامیلی روم DIMET PARK :
------------------

FAMILY 4 PAX:3/790/000

نرخ کودک زیر دو سال 150000 تومان می باشد .

کد : 200

مدارک لازم

عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار


خدمات

لیدر فارسی زبان


پرواز رفت و برگشت


اقامت در هتل مطابق پکیج


ترانسفر فرودگاهی


بیمه مسافرتی


مسئولین تور

خانم مریم چمنی دی


خانم سپیده زمانی


آقا نوید بهرودی


آقا مهرداد بی ریا


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR