تور زمینی وان بهار 1403

تاریخ های برگزاری

takeOffAirplane رفت : یکشنبه 06 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : پنجشنبه 10 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : دوشنبه 07 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : جمعه 11 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : پنجشنبه 17 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : دوشنبه 21 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : جمعه 18 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : سه شنبه 22 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : شنبه 19 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : چهار شنبه 23 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : یکشنبه 20 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : پنجشنبه 24 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : دوشنبه 21 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : جمعه 25 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : سه شنبه 22 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : شنبه 26 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : چهار شنبه 23 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : یکشنبه 27 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : پنجشنبه 24 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : دوشنبه 28 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : جمعه 25 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : سه شنبه 29 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : شنبه 26 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : چهار شنبه 30 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : یکشنبه 27 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : پنجشنبه 31 خرداد 1403
takeOffAirplane رفت : دوشنبه 28 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : جمعه 01 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : سه شنبه 29 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : شنبه 02 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : چهار شنبه 30 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : یکشنبه 03 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : پنجشنبه 31 خرداد 1403
landingAirplane برگشت : دوشنبه 04 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : جمعه 01 تیر 1403
landingAirplane برگشت : سه شنبه 05 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : شنبه 02 تیر 1403
landingAirplane برگشت : چهار شنبه 06 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : یکشنبه 03 تیر 1403
landingAirplane برگشت : پنجشنبه 07 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : دوشنبه 04 تیر 1403
landingAirplane برگشت : جمعه 08 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : سه شنبه 05 تیر 1403
landingAirplane برگشت : شنبه 09 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : چهار شنبه 06 تیر 1403
landingAirplane برگشت : یکشنبه 10 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : پنجشنبه 07 تیر 1403
landingAirplane برگشت : دوشنبه 11 تیر 1403
takeOffAirplane رفت : جمعه 08 تیر 1403
landingAirplane برگشت : سه شنبه 12 تیر 1403
مدت اقامت 3 شب

تاریخ های برگزاری

رفت : یکشنبه 06 خرداد 1403
برگشت : پنجشنبه 10 خرداد 1403
رفت : دوشنبه 07 خرداد 1403
برگشت : جمعه 11 خرداد 1403
رفت : پنجشنبه 17 خرداد 1403
برگشت : دوشنبه 21 خرداد 1403
رفت : جمعه 18 خرداد 1403
برگشت : سه شنبه 22 خرداد 1403
رفت : شنبه 19 خرداد 1403
برگشت : چهار شنبه 23 خرداد 1403
رفت : یکشنبه 20 خرداد 1403
برگشت : پنجشنبه 24 خرداد 1403
رفت : دوشنبه 21 خرداد 1403
برگشت : جمعه 25 خرداد 1403
رفت : سه شنبه 22 خرداد 1403
برگشت : شنبه 26 خرداد 1403
رفت : چهار شنبه 23 خرداد 1403
برگشت : یکشنبه 27 خرداد 1403
رفت : پنجشنبه 24 خرداد 1403
برگشت : دوشنبه 28 خرداد 1403
رفت : جمعه 25 خرداد 1403
برگشت : سه شنبه 29 خرداد 1403
رفت : شنبه 26 خرداد 1403
برگشت : چهار شنبه 30 خرداد 1403
رفت : یکشنبه 27 خرداد 1403
برگشت : پنجشنبه 31 خرداد 1403
رفت : دوشنبه 28 خرداد 1403
برگشت : جمعه 01 تیر 1403
رفت : سه شنبه 29 خرداد 1403
برگشت : شنبه 02 تیر 1403
رفت : چهار شنبه 30 خرداد 1403
برگشت : یکشنبه 03 تیر 1403
رفت : پنجشنبه 31 خرداد 1403
برگشت : دوشنبه 04 تیر 1403
رفت : جمعه 01 تیر 1403
برگشت : سه شنبه 05 تیر 1403
رفت : شنبه 02 تیر 1403
برگشت : چهار شنبه 06 تیر 1403
رفت : یکشنبه 03 تیر 1403
برگشت : پنجشنبه 07 تیر 1403
رفت : دوشنبه 04 تیر 1403
برگشت : جمعه 08 تیر 1403
رفت : سه شنبه 05 تیر 1403
برگشت : شنبه 09 تیر 1403
رفت : چهار شنبه 06 تیر 1403
برگشت : یکشنبه 10 تیر 1403
رفت : پنجشنبه 07 تیر 1403
برگشت : دوشنبه 11 تیر 1403
رفت : جمعه 08 تیر 1403
برگشت : سه شنبه 12 تیر 1403

برنامه سفر

bus
همسفر چابکسوار
تهران
calender تاریخ:1403/03/31
مدت سفر : 13:00
وان
clock ساعت سفر: 19:00
bus
همسفر چابکسوار
وان
calender تاریخ:1403/04/04
مدت سفر : 13:00
تهران
clock ساعت سفر: 00:00

هتل ها

نام هتل محله--چشم انداز خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت رزرو هتل
YAKUT
STD --- مرکز شهر
BB
4,900,000 تومان
5,800,000 تومان
4,400,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
SARDUR
STD --- مرکز شهر
BB
6,100,000 تومان
7,900,000 تومان
5,900,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
TAHT PALACE
STD --- مرکز شهر
BB
6,100,000 تومان
8,200,000 تومان
5,800,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
NILLS HOTEL
STD ---
BB
6,100,000 تومان
10,300,000 تومان
5,700,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
ROYAL BERK
STD --- وان
BB
6,100,000 تومان
8,500,000 تومان
5,700,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
MY DELUXE
STD ---
BB
6,700,000 تومان
9,100,000 تومان
5,900,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
ROYAL PALACE
STD --- مرکز شهر
BB
6,940,000 تومان
9,700,000 تومان
6,200,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
EL BABOOS
STD ---
BB
7,150,000 تومان
10,000,000 تومان
6,800,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
VAN LIFE
STD --- مرکز شهر
BB
7,300,000 تومان
10,000,000 تومان
6,700,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
RUA WORLD
STD --- مرکز شهر
BB
7,990,000 تومان
12,000,000 تومان
6,600,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
GRAND HOTEL VAN
STD --- مرکز شهر
BB
8,650,000 تومان
11,800,000 تومان
7,800,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
CONFORIUM
STD ---
BB
9,990,000 تومان
13,990,000 تومان
7,950,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
ELITE WORLD
STD --- مرکز شهر
BB
10,970,000 تومان
15,900,000 تومان
9,200,000 تومان
1,490,000 تومان
رزرو تلفنی
رزرو آفلاین
توضیحات : --
توضیحات تور

اتووبوس رفت و برگشت به ترمینال خوی با اتوبوس های 25 نفره ترنسفر به مرز رازی و از آن جا به درب هتل با ون های 17 نفره ، 3 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر 

کد : 

***تاریخ روزهای رفت همه روزه از 28 اسفند تا 8 فروردین **

**برای اطلاع از شرایط اقساط اینجا کلیک کنید**

ساعت رفت : 19:30 , ساعت برگشت : 12:00

**نرخ نوزاد 150.000 تومان میباشد**

نرخ فامیلی روم  SARDUR :
------------------

FAMILY 4 PAX : 5/680/000


نرخ فامیلی روم  ROYAL PALACE :
------------------

FAMILY 4 PAX : 


نرخ فامیلی روم  YAKUT :
------------------

FAMILY 4 PAX : 4/260/000نرخ فامیلی روم  VAN SUITE :
------------------
FAMILY 4 PAX :4/890/000


نرخ فامیلی روم  TAHT PALACE :
------------------


FAMILY 4 PAX : 5/200/000


نرخ فامیلی روم MY DELUXE :
------------------

FAMILY 4 PAX : 4/340/000


نرخ فامیلی روم NIILS :
------------------

FAMILY 4 PAX:5/360/000

نرخ فامیلی روم ROYAL BERK :

------------------

FAMILY 4 PAX:4/970/000

نرخ فامیلی روم DIMET PARK :
------------------

FAMILY 4 PAX:

نرخ کودک زیر دو سال 150000 تومان می باشد .

کد : 200

مدارک لازم

عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار


خدمات

لیدر فارسی زبان


پرواز رفت و برگشت


اقامت در هتل مطابق پکیج


ترانسفر فرودگاهی


بیمه مسافرتی


مسئولین تور

آقا نوید بهرودی


آقا مهرداد بی ریا


خانم پرستو عباسی


خانم ثریا منصوری


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR