تور فتحیه ویژه تابستان
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
رفت: 21 تیر 1403
برگشت: 18 مرداد 1403
21 تیر ساعت: 00:30 (به وقت تهران)
28 تیر ساعت: 04:30 (به وقت مارماریس)
 • تهران
  مارماریس (03:30)
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  فرودگاه دالامان
  معراج)
  معراج
  (1403/04/21 پنجشنبه ساعت: 00:30)
 • مارماریس
  تهران (03:30)
  فرودگاه دالامان
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  معراج)
  معراج
  (1403/04/28 پنجشنبه ساعت: 04:30)

انتخاب هتل

ساندیا اکسکلوسیو بای لیبرتی
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  83,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  111,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  45,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
اورکا سان لایف
ORKA SUNLIFE RESORT
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  84,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  111,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  45,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
ساندیا اکسکلوسیو بای لیبرتی
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  87,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  117,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  46,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
اورکا سان لایف
ORKA SUNLIFE RESORT
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  88,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  145,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
ساندیا اکسکلوسیو بای لیبرتی
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  91,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  123,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  47,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
اورکا سان لایف
ORKA SUNLIFE RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  92,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  153,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  47,990,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل جیوا بیچ ریزورت فتحیه
JIVA BEACH HOTEL FETHIYE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  95,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  129,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  49,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل جیوا بیچ ریزورت فتحیه
JIVA BEACH HOTEL FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  97,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  133,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  49,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب توآنا فتحیه
CLUB TUANA FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  99,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  134,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  50,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب لتونیا
CLUB LETOONIA
چشم انداز: BUNGALOW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  104,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  150,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  51,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب توآنا فتحیه
CLUB TUANA FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  106,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  145,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  52,190,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب توآنا فتحیه
CLUB TUANA FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  109,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  150,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  53,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب لتونیا
CLUB LETOONIA
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  113,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  165,090,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  54,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا ادالت انلی
LIBERTY LYKIA ADULT ONLY
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  115,690,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  180,000,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  116,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  201,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  50,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  120,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  207,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  56,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا ادالت انلی
LIBERTY LYKIA ADULT ONLY
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  121,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  219,000,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو
هتل جیوا بیچ ریزورت فتحیه
JIVA BEACH HOTEL FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  123,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  219,090,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  57,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  123,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  215,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  57,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  133,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  219,000,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  50,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  25,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا ادالت انلی
LIBERTY LYKIA ADULT ONLY
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  133,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  238,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا ادالت انلی
LIBERTY LYKIA ADULT ONLY
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  141,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  -
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو
هتل ریکسوس پریمیوم گوچک
RIXOS PREMIUM GOCEK
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  158,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  254,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو

مدارک و خدمات

مدارک لازم
 • عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • پرواز رفت و برگشت
 • لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل مطابق پکیج
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مشاوره رایگان