تور فتحیه ویژه تابستان
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
رفت: 04 مرداد 1403
برگشت: 18 مرداد 1403
04 مرداد ساعت: 00:30 (به وقت تهران)
11 مرداد ساعت: 04:30 (به وقت مارماریس)
 • تهران
  مارماریس (03:30)
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  فرودگاه دالامان
  معراج)
  معراج
  (1403/05/04 پنجشنبه ساعت: 00:30)
 • مارماریس
  تهران (03:30)
  فرودگاه دالامان
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  معراج)
  معراج
  (1403/05/11 پنجشنبه ساعت: 04:30)

انتخاب هتل

ساندیا سان سیتی بای لیبرتی
SUNDIA SUNCITY BY LIBERTY
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  71,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  108,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
ساندیا سان سیتی بای لیبرتی
SUNDIA SUNCITY BY LIBERTY
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  74,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  127,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
ساندیا اکسکلوسیو بای لیبرتی
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
چشم انداز: LAND VIW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  84,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  128,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  38,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
اورکا سان لایف
ORKA SUNLIFE RESORT
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  84,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  117,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  39,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
ساندیا اکسکلوسیو بای لیبرتی
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  88,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  122,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  39,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
اورکا سان لایف
ORKA SUNLIFE RESORT
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  89,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  157,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  20,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
ساندیا اکسکلوسیو بای لیبرتی
SUNDIA EXCLUSIVE BY LIBERTY FETHIYE
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  93,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  131,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  41,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل جیوا بیچ ریزورت فتحیه
JIVA BEACH HOTEL FETHIYE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  95,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  151,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب توآنا فتحیه
CLUB TUANA FETHIYE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  96,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  134,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب لتونیا
CLUB LETOONIA
چشم انداز: BUNGALOW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  99,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  147,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  43,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل جیوا بیچ ریزورت فتحیه
JIVA BEACH HOTEL FETHIYE
چشم انداز: POOL VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  99,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  157,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  43,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب توآنا فتحیه
CLUB TUANA FETHIYE
چشم انداز: POOL ACCESS VIA
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  103,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  145,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  45,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا ادالت انلی
LIBERTY LYKIA ADULT ONLY
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  107,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  165,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو
لیبرتی سیگنا
LIBERTY SIGNA
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  107,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  172,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب توآنا فتحیه
CLUB TUANA FETHIYE
چشم انداز: POOL ACCESS DIRECT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  107,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  151,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  46,190,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل کلاب لتونیا
CLUB LETOONIA
چشم انداز: HOTEL ROOM
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  108,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  162,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  46,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
لیبرتی سیگنا
LIBERTY SIGNA
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  111,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  175,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
آکارا فتحیه
AKRA FETHIYE TUI BLUE +16
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  111,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  165,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا ادالت انلی
LIBERTY LYKIA ADULT ONLY
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  115,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  207,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو
لیبرتی سیگنا
LIBERTY SIGNA
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  119,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  217,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
آکارا فتحیه
AKRA FETHIYE TUI BLUE +16
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  120,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  179,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا ادالت انلی
LIBERTY LYKIA ADULT ONLY
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  123,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  223,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  125,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  229,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  42,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
لیبرتی فابای
LIBERTY FABAY FETHIYEH
چشم انداز: POOL ACCESS VIAS STAIR
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  127,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  207,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  50,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل جیوا بیچ ریزورت فتحیه
JIVA BEACH HOTEL FETHIYE
چشم انداز: SWIM UP ROOM
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  129,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  239,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  52,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  130,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  237,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  52,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
لیبرتی فابای
LIBERTY FABAY FETHIYEH
چشم انداز: POOL DIRECT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  135,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  221,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  53,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  136,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  249,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  54,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی لیکیا فتحیه
LIBERTY LYKIA HOTEL FETHIYE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  146,090,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  269,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  44,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
انتخاب و رزرو
هتل ریکسوس پریمیوم گوچک
RIXOS PREMIUM GOCEK
چشم انداز: GARDEN VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  153,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  251,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  -
 • یک کودک بدون تخت
  -
انتخاب و رزرو

مدارک و خدمات

مدارک لازم
 • عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • پرواز رفت و برگشت
 • لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل مطابق پکیج
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
مشاوره رایگان