تور کوش آداسی+ازمیر ویژه تابستان
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
رفت: 20 تیر 1403
برگشت: 30 تیر 1403
27 تیر ساعت: 23:00 (به وقت تهران)
04 مرداد ساعت: 02:30 (به وقت ازمیر)
 • تهران
  ازمیر (03:30)
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  عدنان مندرس
  معراج)
  معراج
  (1403/04/27 چهارشنبه ساعت: 23:00)
 • ازمیر
  تهران (03:30)
  عدنان مندرس
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  معراج)
  معراج
  (1403/05/04 پنجشنبه ساعت: 02:30)

انتخاب هتل

هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
روکسی رویال
ROXX ROYAL
۶ شب
HB
 • 2 تخته هر نفر
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  71,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  28,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
۶ شب
BB
هتل آداکوله
LADONIA ADAKULE
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  40,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  54,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  22,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
۶ شب
BB
هتل رامادا ریزورت
RAMADA RESORT
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  50,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  75,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  24,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
۶ شب
BB
هتل کرومار
KORUMAR DELUXE
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  50,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  70,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  24,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اسمیرا ازمیر
HOTEL ISMIRA
۶ شب
BB
هتل رامادا ریزورت
RAMADA RESORT
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  51,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  77,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  24,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اسمیرا ازمیر
HOTEL ISMIRA
۶ شب
BB
هتل کرومار
KORUMAR DELUXE
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  51,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  72,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  24,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل موونپیک
MOVENPICK HOTEL
۶ شب
BB
هتل کرومار
KORUMAR DELUXE
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  54,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  79,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
۶ شب
BB
هتل اوتیوم سی لایت
SEALIGHT RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  55,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  83,000,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
۶ شب
BB
هتل پاین بی ریزورت
PINE BAY RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  55,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  86,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اسمیرا ازمیر
HOTEL ISMIRA
۶ شب
BB
هتل اوتیوم سی لایت
SEALIGHT RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  56,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  85,000,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
۶ شب
BB
هتل کرومار افسوس
KORUMAR EPHESUS
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  56,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  79,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اسمیرا ازمیر
HOTEL ISMIRA
۶ شب
BB
هتل پاین بی ریزورت
PINE BAY RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  56,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  88,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اسمیرا ازمیر
HOTEL ISMIRA
۶ شب
BB
هتل کرومار افسوس
KORUMAR EPHESUS
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  57,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  81,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,990,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل موونپیک
MOVENPICK HOTEL
۶ شب
BB
هتل اوتیوم سی لایت
SEALIGHT RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  59,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  92,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل موونپیک
MOVENPICK HOTEL
۶ شب
BB
هتل پاین بی ریزورت
PINE BAY RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  59,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  95,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل موونپیک
MOVENPICK HOTEL
۶ شب
BB
هتل کرومار افسوس
KORUMAR EPHESUS
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  60,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  89,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سوئیس ازمیر
SWISS HOTEL
۶ شب
BB
هتل اوتیوم سی لایت
SEALIGHT RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  61,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  97,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
ازمیر مریوت
IZMIR MARIOT
۶ شب
BB
هتل اوتیوم سی لایت
SEALIGHT RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  61,690,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  94,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
حیات ریجنسی
HYATT REGENCY IZMIR ISTINYE PARK
۶ شب
BB
هتل پالم وینگز افسوس
PALM WINGS EPHESUS
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  61,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  93,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سوئیس ازمیر
SWISS HOTEL
۶ شب
BB
هتل پاین بی ریزورت
PINE BAY RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  62,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  100,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
ازمیر مریوت
IZMIR MARIOT
۶ شب
BB
هتل پاین بی ریزورت
PINE BAY RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  62,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  97,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,990,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
ازمیر مریوت
IZMIR MARIOT
۶ شب
BB
هتل کرومار افسوس
KORUMAR EPHESUS
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  62,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  91,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,000,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
حیات ریجنسی
HYATT REGENCY IZMIR ISTINYE PARK
۶ شب
BB
هتل کرومار افسوس
KORUMAR EPHESUS
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  63,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  92,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,190,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
۶ شب
BB
هتل آکوا فانتاسی
AQUA FANTASY
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  67,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  93,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,990,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اسمیرا ازمیر
HOTEL ISMIRA
۶ شب
BB
هتل آکوا فانتاسی
AQUA FANTASY
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  68,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  95,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  28,190,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لایف کرنر
LIFE CORNER
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل لیبرتی کوش آداسی
LIBERTY GOLF RESORT
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  71,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  82,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  28,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل موونپیک
MOVENPICK HOTEL
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل آکوا فانتاسی
AQUA FANTASY
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  71,690,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  102,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  28,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اسمیرا ازمیر
HOTEL ISMIRA
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل لیبرتی کوش آداسی
LIBERTY GOLF RESORT
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  72,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  84,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  28,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سوئیس ازمیر
SWISS HOTEL
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل آکوا فانتاسی
AQUA FANTASY
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  73,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  107,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
ازمیر مریوت
IZMIR MARIOT
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل آکوا فانتاسی
AQUA FANTASY
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  73,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  104,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل موونپیک
MOVENPICK HOTEL
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل لیبرتی کوش آداسی
LIBERTY GOLF RESORT
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  75,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  92,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سوئیس ازمیر
SWISS HOTEL
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل لیبرتی کوش آداسی
LIBERTY GOLF RESORT
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  77,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  96,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,990,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
ازمیر مریوت
IZMIR MARIOT
چشم انداز: STD
۶ شب
BB
هتل لیبرتی کوش آداسی
LIBERTY GOLF RESORT
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  77,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  93,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  30,000,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  18,220,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو

مدارک و خدمات

مدارک لازم
 • عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • پرواز رفت و برگشت
 • اقامت در هتل مطابق پکیج
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
توضیحات
مشاوره رایگان