تور کوش آداسی ویژه تابستان 1403
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
رفت: 03 مرداد 1403
برگشت: 17 مرداد 1403
17 مرداد ساعت: 23:00 (به وقت تهران)
25 مرداد ساعت: 02:30 (به وقت ازمیر)
 • تهران
  ازمیر (03:30)
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  عدنان مندرس
  معراج)
  معراج
  (1403/05/17 چهارشنبه ساعت: 23:00)
 • ازمیر
  تهران (03:30)
  عدنان مندرس
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  معراج)
  معراج
  (1403/05/25 پنجشنبه ساعت: 02:30)

انتخاب هتل

هتل ملیکه
MELIKE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
BB
 • 2 تخته هر نفر
  31,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  40,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
روکسی رویال
ROXX ROYAL
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
HB
 • 2 تخته هر نفر
  33,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  42,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  28,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سولیل
SOLEIL HOTEL
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
HB
 • 2 تخته هر نفر
  33,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  42,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,524,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
فلورا سوئیت
FELORA SUITE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  38,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  52,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,804,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سورتل
SURTEL HOTEL
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  39,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  53,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  31,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل مای اگین استار
MY AEGEAN STAR
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  41,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  57,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,804,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل بلمار
BELMARE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  44,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  57,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  34,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
CITYS HILL
CITYS HILL
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  44,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  61,090,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  28,804,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سنتینوس
SENTINUS HOTEL
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  47,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  67,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل آداکوله
LADONIA ADAKULE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  47,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  71,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,390,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
اودلیا هتل
ODELIA RESORT HOTEL
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  48,690,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  71,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  30,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
اودلیا هتل
ODELIA RESORT HOTEL
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  49,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  72,490,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  31,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل آداکوله
LADONIA ADAKULE
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  49,690,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  74,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
اودلیا هتل
ODELIA RESORT HOTEL
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  50,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  73,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  31,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لابراندا افسوس پرنسس
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  54,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  78,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  30,524,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
رامادا سوییت
RAMADA SUITE
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  57,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  87,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لابراندا افسوس پرنسس
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  57,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  84,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  30,524,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل گرند بلو اسکای
GRAND BLUE SKY
چشم انداز: GARDEN VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  58,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  89,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
رامادا سوییت
RAMADA SUITE
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  59,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  90,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل گرند بلو اسکای
GRAND BLUE SKY
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  59,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  91,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل فانتاسیا دلوکس
FANTASIA DELUXE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  59,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  79,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل رامادا ریزورت
RAMADA RESORT
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  60,690,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  96,090,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل پالم وینگز ریزورت
PALM WINGS RESORT
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  61,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  113,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لو بلو
LE BLEU
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  61,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  95,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل ریچموند افسوس
RICHMOND EPHESUS
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  62,490,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  92,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  25,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل رامادا ریزورت
RAMADA RESORT
چشم انداز: SIDE SEA VIEW SUPERIOR
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  62,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  100,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,890,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل کرومار
KORUMAR DELUXE
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  63,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  103,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  43,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل ریچموند افسوس
RICHMOND EPHESUS
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  64,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  96,090,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,990,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اینفینیتی بای یلکن
INFINITY BY YELKEN
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  64,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  98,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,190,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اینفینیتی بای یلکن
INFINITY BY YELKEN
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  65,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  99,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل کرومار
KORUMAR DELUXE
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  65,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  -
 • یک کودک با تخت
  44,490,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل لیبرتی کوش آداسی
LIBERTY GOLF RESORT
چشم انداز: SIDE SEA VIEW SUPERIOR
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  69,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  116,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  30,524,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل پاین بی ریزورت
PINE BAY RESORT
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  69,590,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  117,390,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,590,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل پالم وینگز افسوس
PALM WINGS EPHESUS
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  70,290,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  110,290,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,690,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل آکوا فانتاسی
AQUA FANTASY
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  71,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  122,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل کرومار افسوس
KORUMAR EPHESUS
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  71,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  111,990,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل پاین بی ریزورت
PINE BAY RESORT
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  72,390,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  120,890,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,790,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل اوتیوم سی لایت
SEALIGHT RESORT
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  73,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  123,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,990,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سونیس افس رویال پالاس
SUNIS EFES ROYAL
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  75,190,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  128,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,090,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سونیس افس رویال پالاس
SUNIS EFES ROYAL
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  76,990,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  132,190,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,190,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل سونیس افس رویال پالاس
SUNIS EFES ROYAL
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  78,790,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  135,790,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  27,290,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل پالوما پاشا ریزورت
PALOMA PASHA RESORT
چشم انداز: GARDEN VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  94,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  145,590,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  31,524,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو
هتل پالوما پاشا ریزورت
PALOMA PASHA RESORT
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  96,890,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  148,690,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  31,524,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  21,990,000 تومان
مشاهده اقساط انتخاب و رزرو

مدارک و خدمات

مدارک لازم
 • عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • پرواز رفت و برگشت
 • اقامت در هتل مطابق پکیج
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
توضیحات
مشاوره رایگان