کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور آنتالیا ویژه 14 و 15 و 16 و 17 و 18 تیر

تهران آنتالیا
ساعت رفت پرواز: ۰۵:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۲۱:۲۵
تاریخ شروع تور : ۱۴ تير ۱۴۰۱ نوع سفر: هوایی - Turkish
تاریخ پایان تور : ۲۴ تير ۱۴۰۱مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب پرواز مستقیم ترکیش


کد : 2
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل نوع اتاق قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
CENDER
All

STD

۱۶,۶۹۵,۰۰۰ ۲۳,۴۹۵,۰۰۰ ۱۵,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

مرکز شهر

BELKON CLUB
All

STD

۱۹,۹۹۵,۰۰۰ ۲۳,۹۹۵,۰۰۰ ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

PALMET FAMILY LARA
All

DOUBLE ROOM

۱۹,۹۹۵,۰۰۰ ۲۶,۶۹۵,۰۰۰ ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

مورات پاشا

VIKING STAR
All

DOUBLE ROOM

۲۲,۵۹۵,۰۰۰ ۲۹,۹۹۵,۰۰۰ ۱۷,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

کمر

DAIMA BIZ
All

STD

۲۲,۹۹۵,۰۰۰ ۳۰,۶۹۵,۰۰۰ ۱۷,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

کمر

GRAND RING
U.All

DOUBLE ROOM

۲۴,۳۹۵,۰۰۰ ۳۴,۲۹۵,۰۰۰ ۱۸,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

کمر

MIAROSA KEMER BEACH
U.All

STD

۲۵,۸۹۵,۰۰۰ ۳۹,۶۹۵,۰۰۰ ۱۸,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

کمر

SENSITIVE PREMIUM RESORT
U.All

STD

۲۶,۲۹۵,۰۰۰ ۳۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱۹,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

GRAND PARK LARA
All

STD

۲۶,۲۹۵,۰۰۰ ۳۶,۲۹۵,۰۰۰ ۱۹,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

MIAROSA GHAZAL RESORT
U.All

STD

۲۷,۵۹۵,۰۰۰ ۴۳,۲۹۵,۰۰۰ ۱۹,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

-

TRANS ATLANTIK
U.All

STD

۲۷,۹۹۵,۰۰۰ ۴۰,۹۹۵,۰۰۰ ۱۹,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

کمر

KARMIR RESORT
All

STD

۲۸,۶۹۵,۰۰۰ ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ ۲۰,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

کمر

RAMADA RESORT LARA
U.All

STD

۳۰,۳۹۵,۰۰۰ ۳۹,۶۹۵,۰۰۰ ۲۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

PGS KIRIS RESORT
U.All

DOUBLE ROOM

۳۰,۳۹۵,۰۰۰ ۴۵,۳۹۵,۰۰۰ ۲۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

کمر

WIND OF LARA
U.All

STD

۳۰,۶۹۵,۰۰۰ ۴۳,۷۹۵,۰۰۰ ۲۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

CLUB SERA
U.All

ELEGANCE ROOM

۳۱,۹۹۵,۰۰۰ ۴۶,۹۹۵,۰۰۰ ۲۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

CRYSTAL WATERWORLD
U.All

LAND VIEW

۳۱,۹۹۵,۰۰۰ ۵۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲۲,۱۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

ASTERIA KREMLIN PALACE
U.All

STD

۳۷,۹۹۵,۰۰۰ ۵۳,۴۹۵,۰۰۰ ۲۴,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

CONCORDE DELUXE
U.All

STD

۳۷,۹۹۵,۰۰۰ ۵۷,۴۹۵,۰۰۰ ۲۴,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

MELAS
U.All

STD

۳۸,۹۹۵,۰۰۰ ۵۲,۵۹۵,۰۰۰ ۲۵,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

SPICE
U.All

LAND VIEW

۳۸,۹۹۵,۰۰۰ ۵۲,۷۹۵,۰۰۰ ۲۵,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

ADALYA ELITE LARA
U.All

LAND VIEW

۴۱,۶۹۵,۰۰۰ ۵۶,۵۹۵,۰۰۰ ۲۶,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
U.All

LAND VIEW DELUX

۴۱,۶۹۵,۰۰۰ ۵۶,۵۹۵,۰۰۰ ۲۶,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

BAIA LARA
U.All

DOUBLE ROOM

۴۳,۷۹۵,۰۰۰ ۷۵,۶۹۵,۰۰۰ ۲۷,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

لارا

TITANIC BEACH LARA
U.All

LAND VIEW

۴۵,۹۹۵,۰۰۰ ۶۲,۹۹۵,۰۰۰ ۲۸,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

GRANADA LUXURY BELEK
U.All

LAND VIEW

۴۵,۹۹۵,۰۰۰ ۶۳,۳۹۵,۰۰۰ ۲۸,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

BELLIS DELUXE
U.All

GARDEN

۴۶,۴۹۵,۰۰۰ ۸۰,۹۹۵,۰۰۰ ۲۹,۳۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

RIXOS DOWNTOWN
U.All

LAND VIEW

۴۷,۳۹۵,۰۰۰ ۷۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲۹,۸۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

مرکز شهر

NIRVANA COSMOPOLITAN
U.All

STD

۴۷,۳۹۵,۰۰۰ ۷۳,۹۹۵,۰۰۰ ۲۹,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

TITANIC DELUXE
U.All

STD

۴۷,۹۹۵,۰۰۰ ۶۶,۹۹۵,۰۰۰ ۳۰,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

SWANDOR TOPKAPI PALACE
U.All

DOUBLE ROOM

۴۹,۳۹۵,۰۰۰ ۷۸,۹۹۵,۰۰۰ ۳۰,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

لارا

RIXOS SUNGATE
U.All

LAND VIEW

۵۳,۶۹۵,۰۰۰ ۹۰,۹۹۵,۰۰۰ ۳۲,۸۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

کمر

ROYAL SEGINUS
U.All

SUPERIOR LAND VIEW ROOM

۵۴,۷۹۵,۰۰۰ ۷۵,۹۹۵,۰۰۰ ۵۴,۷۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

SUSESI LUXURY RESORT
U.All

LAND VIEW DELUX

۵۵,۹۹۵,۰۰۰ ۸۰,۵۹۵,۰۰۰ ۳۴,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

TITANIC MARDAN PALACE
All

PREMIUM

۵۶,۹۹۵,۰۰۰ ۷۹,۵۹۵,۰۰۰ ۳۴,۵۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

DELPHIN BE GRAND
U.All

LAND VIEW

۵۹,۷۹۵,۰۰۰ ۸۲,۶۹۵,۰۰۰ ۳۵,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

DELPHIN IMPERIAL
U.All

LAND VIEW

۵۹,۸۹۵,۰۰۰ ۸۳,۹۹۵,۰۰۰ ۳۵,۸۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

لارا

CALISTA LUXURY
U.All

DOUBLE ROOM

۷۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱۲,۹۹۵,۰۰۰ ۴۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

بلک

NG PHASELIS BAY
U.All

DOUBLE ROOM

۷۹,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱۳,۹۹۵,۰۰۰ ۴۶,۲۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

کمر

RIXOS PREMIUM BELEK
U.All

DELUXE GARDEN VIEW

۹۵,۶۹۵,۰۰۰ ۱۵۳,۹۹۵,۰۰۰ ۵۳,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

DOUBLE

بلک

REGNUM CARYA
All

JADE DOUBLE

۱۰۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱۷۴,۸۹۵,۰۰۰ ۵۶,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

بلک

MAXX ROYAL BELEK
U.All

SUITE DOUBLE ROOM

۱۰۷,۹۹۵,۰۰۰ ۱۹۴,۹۹۵,۰۰۰ ۵۹,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰

LAND

بلک

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - Turkish
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۴ تير ۱۴۰۱ تاریخ پایان تور : ۲۴ تير ۱۴۰۱
مدارک لازم کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند.
در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش ایرلاین (آنادولوجت) . 6 شب و 7 روز اقامت همراه صبحانه . ناهار . شام طبق پکیج. ترانسفر فرودگاهی . راهنمای فارسی زبان - بیمه نامه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا.

توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 هزار تومان می باشد .


پرواز بصورت مستقیم به فرودگاه آنتالیا انجام خواهد شد.


شماره کد ملی جهت صدور بیمه نامه الزامی است.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم .

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز: 09123219626. 09124382619

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

آنتالیا

آنتالیا یکی از شهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه و نگین مدیترانه می باشد. این شهر که به عنوان یکی از مراکز گردشگری و تفریحی در ترکیه به حساب می آید دارای جاذبه‌های فراوانی می‌باشد. در این شهر سواحل مثال زدنی و بی‌همتا و هتل‌ها و غذاخوری‌های شیک و لوکس خودنمایی می‌کنند. آژانس مسافرتی شباویز پرواز به دلیل اینکه تور آنتالیا جزو برترین تورهای توریستی جهان قرار می گیرد، با برگزاری تور پاییز 1400 خدمات گسترده ای در اختیار مشتریان قرار می دهد.

تور آنتالیا

آژانس مسافرتی شباویز پرواز با ارائه پکیج های مختلف تور آنتالیا در شرایط مختلف مانند هتل های 5 ستاره یا 4 ستاره این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا با توجه به بودجه مد نظر پکیج مناسب را انتخاب کنند. زمان و فصلی که در آن به آنتالیا سفر می کنید، درقیمت تور آنتالیا تاثیر دارد. اگر به دنبال سفر با هزینه ارزان و مناسب هستید، تورهای آنتالیای ما را از دست ندهید.