کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور آنتالیا ویژه 14 و 15 و 16 مهر

تهران آنتالیا
ساعت رفت پرواز: ۰۵:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۲۱:۲۵
تاریخ شروع تور : ۱۴ مهر ۱۴۰۱ نوع سفر: هوایی - Turkish
تاریخ پایان تور : ۲۲ مهر ۱۴۰۱مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
آنتالیا ۶ شب پرواز مستقیم ترکیش


کد : 2
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل نوع اتاق قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
MELODI
All

STD

۱۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

LARA PALACE
All

STD

۱۲,۸۹۵,۰۰۰ ۱۴,۳۹۵,۰۰۰ ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

BELKON CLUB
All

STD

۱۳,۸۹۵,۰۰۰ ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ ۱۱,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

CENDER
All

STD

۱۶,۳۹۵,۰۰۰ ۱۹,۶۹۵,۰۰۰ ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

مرکز شهر

PALMET FAMILY LARA
All

STD

۱۷,۵۹۵,۰۰۰ ۲۳,۷۹۵,۰۰۰ ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

مورات پاشا

DAIMA BIZ
U.All

STD

۱۸,۹۹۵,۰۰۰ ۲۵,۵۹۵,۰۰۰ ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

VIKING STAR
U.All

STD

۱۹,۴۹۵,۰۰۰ ۲۶,۹۹۵,۰۰۰ ۱۴,۶۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

MIAROSA KEMER BEACH
U.All

STD

۲۰,۲۹۵,۰۰۰ ۳۰,۶۹۵,۰۰۰ ۱۵,۱۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

GRAND RING
U.All

STD

۲۰,۶۹۵,۰۰۰ ۲۹,۳۹۵,۰۰۰ ۱۵,۳۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

SENSITIVE PREMIUM RESORT
U.All

STD

۲۱,۷۹۵,۰۰۰ ۲۷,۷۹۵,۰۰۰ ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

MIAROSA GHAZAL RESORT
U.All

STD

۲۱,۹۹۵,۰۰۰ ۳۳,۹۹۵,۰۰۰ ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

-

KARMIR RESORT
U.All

STD

۲۲,۷۹۵,۰۰۰ ۳۱,۸۹۵,۰۰۰ ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

CRYSTAL WATERWORLD
U.All

DOUBLE ROOM

۲۲,۹۹۵,۰۰۰ ۳۵,۹۹۵,۰۰۰ ۱۶,۵۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

دابل روم

بلک

WIND OF LARA
U.All

STD

۲۳,۳۹۵,۰۰۰ ۳۲,۸۹۵,۰۰۰ ۱۶,۷۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

GRAND PARK LARA
U.All

STD

۲۳,۹۹۵,۰۰۰ ۳۲,۵۹۵,۰۰۰ 0 ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

CLUB SERA
U.All

ELEGANCE ROOM

۲۴,۶۹۵,۰۰۰ ۳۵,۷۹۵,۰۰۰ ۱۷,۳۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

الگانس روم

لارا

ASTERIA KREMLINE PALACE
U.All

SUPERIOR

۲۵,۸۹۵,۰۰۰ ۳۵,۵۹۵,۰۰۰ ۱۷,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

سوپریور

لارا

ORANGE COUNTY KEMER
U.All

STD

۲۶,۶۹۵,۰۰۰ ۴۳,۴۹۵,۰۰۰ ۱۸,۴۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

BAIA LARA
U.All

DOUBLE ROOM

۲۸,۵۹۵,۰۰۰ ۴۷,۱۹۵,۰۰۰ ۱۹,۲۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

دابل روم

لارا

MELAS
U.All

STD

۲۹,۲۹۵,۰۰۰ ۳۸,۸۹۵,۰۰۰ ۱۹,۶۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

LIBERTY LARA
U.All

STD

۲۹,۵۹۵,۰۰۰ ۳۹,۵۹۵,۰۰۰ ۱۹,۸۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

ADALYA ELITE LARA
U.All

STD

۲۹,۵۹۵,۰۰۰ ۳۹,۵۹۵,۰۰۰ ۱۹,۸۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

GRANADA LUXURY BELEK
U.All

STD

۳۱,۴۹۵,۰۰۰ ۴۲,۱۹۵,۰۰۰ ۲۰,۶۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

BELLIS DELUXE
U.All

GARDEN

۳۲,۲۹۵,۰۰۰ ۵۴,۵۹۵,۰۰۰ ۲۱,۱۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

رو به باغ

بلک

SPICE
U.All

STD

۳۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴۵,۲۹۵,۰۰۰ ۲۱,۷۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

TITANIC BEACH LARA
U.All

STD

۳۳,۹۹۵,۰۰۰ ۴۵,۹۹۵,۰۰۰ ۲۰,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

دید غیرمستقیم دریا

لارا

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
U.All

DELUXE

۳۴,۳۹۵,۰۰۰ ۴۶,۵۹۵,۰۰۰ ۲۲,۱۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

دلوکس روم

لارا

MIRACLE
U.All

STD

۳۴,۸۹۵,۰۰۰ ۴۷,۲۹۵,۰۰۰ ۲۳,۳۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

DELPHIN DIVA
U.All

STD

۳۵,۹۹۵,۰۰۰ ۴۹,۴۹۵,۰۰۰ ۲۲,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

CONCORDE DELUXE
U.All

STD

۳۶,۴۹۵,۰۰۰ ۵۶,۳۹۵,۰۰۰ ۲۳,۲۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

TITANIC DELUXE
U.All

STD

۳۷,۰۹۵,۰۰۰ ۵۰,۶۹۵,۰۰۰ ۲۳,۷۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

ROYAL SEGINUS
U.All

SUPERIOR

۳۹,۵۹۵,۰۰۰ ۵۴,۳۹۵,۰۰۰ ۳۹,۵۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

سوپریور

لارا

DELPHIN IMPERIAL
U.All

STD

۴۰,۹۹۵,۰۰۰ ۵۶,۴۹۵,۰۰۰ ۲۵,۴۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

لارا

SUSESI LUXURY RESORT
U.All

DELUXE

۴۴,۲۹۵,۰۰۰ ۶۱,۴۹۵,۰۰۰ ۲۶,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

دلوکس

بلک

RIXOS SUNGATE
U.All

STD

۴۵,۹۹۵,۰۰۰ ۷۸,۷۹۵,۰۰۰ ۲۷,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

کمر

HOTEL SELECTOM LUXURY RESORT
U.All

STD

۴۶,۲۹۵,۰۰۰ ۶۷,۷۹۵,۰۰۰ ۲۸,۲۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

TITANIC MARDAN PALACE
U.All

PREMIUM

۴۷,۳۹۵,۰۰۰ ۶۶,۳۹۵,۰۰۰ ۲۸,۷۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

پرمیویم

لارا

LAND OF LEGENDS THEME PARK
B.B

STD

۵۱,۲۹۵,۰۰۰ ۹۲,۹۹۵,۰۰۰ ۳۰,۸۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

CALISTA LUXURY
U.All

DOUBLE ROOM

۵۳,۳۹۵,۰۰۰ ۸۳,۷۹۵,۰۰۰ ۳۱,۶۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

دابل روم

بلک

REGNUM CARYA
JADE DOUBLE

۶۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱۰۱,۱۹۵,۰۰۰ ۳۵,۵۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

دابل روم

بلک

RIXOS PREMIUM BELEK
U.All

DELUXE

۶۶,۹۹۵,۰۰۰ ۱۰۶,۹۹۵,۰۰۰ ۳۸,۹۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

استاندارد

بلک

MAXX ROYAL BELEK
U.All

SUITE DOUBLE ROOM

۶۷,۹۹۵,۰۰۰ ۹۷,۲۹۵,۰۰۰ ۴۱,۴۹۵,۰۰۰ ۹,۹۹۵,۰۰۰

سوئیت دابل روم

بلک

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - Turkish
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۴ مهر ۱۴۰۱ تاریخ پایان تور : ۲۲ مهر ۱۴۰۱
مدارک لازم کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار .
مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند.
در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش ایرلاین (آنادولوجت) . 6 شب و 7 روز اقامت همراه صبحانه . ناهار . شام طبق پکیج. ترانسفر فرودگاهی . راهنمای فارسی زبان - بیمه نامه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا.

توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 هزار تومان می باشد .


پرواز بصورت مستقیم به فرودگاه آنتالیا انجام خواهد شد.


شماره کد ملی جهت صدور بیمه نامه الزامی است.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم .

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز: 09123219626. 09124382619

آنتالیا

آنتالیا یکی از شهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه و نگین مدیترانه می باشد. این شهر که به عنوان یکی از مراکز گردشگری و تفریحی در ترکیه به حساب می آید دارای جاذبه‌های فراوانی می‌باشد. در این شهر سواحل مثال زدنی و بی‌همتا و هتل‌ها و غذاخوری‌های شیک و لوکس خودنمایی می‌کنند. آژانس مسافرتی شباویز پرواز به دلیل اینکه تور آنتالیا جزو برترین تورهای توریستی جهان قرار می گیرد، با برگزاری تور پاییز 1400 خدمات گسترده ای در اختیار مشتریان قرار می دهد.

تور آنتالیا

آژانس مسافرتی شباویز پرواز با ارائه پکیج های مختلف تور آنتالیا در شرایط مختلف مانند هتل های 5 ستاره یا 4 ستاره این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا با توجه به بودجه مد نظر پکیج مناسب را انتخاب کنند. زمان و فصلی که در آن به آنتالیا سفر می کنید، درقیمت تور آنتالیا تاثیر دارد. اگر به دنبال سفر با هزینه ارزان و مناسب هستید، تورهای آنتالیای ما را از دست ندهید.