کلیساهای شهر ازمیر

کلیساهای شهر ازمیر

کلیسای سنت استپانوس (StStepanos)

کلیسایی ارمنی است که در منطقه باسمین (Basmane)  قرار دارد و تا زمان تخریبش در آتش سوزی بزرگ ازمیر در سال 1922، برجسته ترین کلیسای ارمنی شهر بود.

st_stepanos_church_izmir_shabavizparvaz_01

کلیسای سنت پلی کراپ (Saint Polycrap)

قدیمی ترین کلیسای مسیحیان ازمیر است که در سال 1620 بازسازی شد. این کلیسا سمبلی از هفت کلیسای مقدس است.

saint_polycarp_church_izmir_shabavizparvaz_01

کلیسای سنت پلی کراپ (Saint Polycrap)

saint_polycarp_church_izmir_shabavizparvaz_02

کلیسای سنت جان بشارت دهنده (St John the Evangelist)

در سال 1899 وقف شده و کلیسایی کاتولیک است.

st_john_the_evangelist_church_izmir_shabavizparvaz_02

کنیسه ها (Synagogues)

در مجموع نه کنیسه یهودیان در شهر ازمیر وجود دارد که نمایانگر میراث دینی آنها می باشد. این کنیسه ها در منطقه یهودی نشین کاراتاس (Karatas) و در خیابان کنیسه هاورا سوکاک (Havra Sokak) قرار دارند. اغلب این کنیسه ها نشان دهنده معماری قرن نوزدهم هستند و در این دوره ساخته یا مرمت شده اند.

synagogues_church_izmir_shabavizparvaz_02

کنیسه ها (Synagogues)

synagogues_church_izmir_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR