رقص های گرجستان

رقص های گرجستان_ رقص های سنتی منطقه قفقاز

 مردم مناطق مختلف گرجستان رقص منحصر به فرد خود را دارند . مثل رقص خوسورولی ، قازبگوری و یا متیولوری به شدت از رقص های به اصطلاح دره ای مثل آچارولی و دورولی متمایز می شوند.

گرجی ها برای رقص های متفاوت لباس های متفاوت هم طراحی کرده اند. این لباس ها و طرح ها نشان دهنده سنت و تاریخ این کشور زیبا می باشد .

رقص بیانگر دلیری ، جوانمردی ، تعارف بین مرد و زن گرجی است. اجرای رقص کارتولی بیشترین مهارت را با تمرین های بسیار زیاد می طلبد. انواع رقص ها موضوعات مختلفی را بیان می کنند: رزم ، جنگ ، دل آوری ، عشق ، لطافت ...

گرجی ها معتقدند در نسل های متفاوت کسانی نخواهند بود که بتوانند همانند گرجی ها رقص های دشواری داشته باشند و این سبک را اجرا کنند.

رقص آچارولی

DANCE_GEORGIA001

رقص کارتولی

DANCE_GEORGIA002

رقص کارتولی

DANCE_GEORGIA003

رقص آچارولی

DANCE_GEORGIA004

رقص خورومی

DANCE_GEORGIA005

رقص خورومی

DANCE_GEORGIA006

رقص کینتوری

DANCE_GEORGIA007

رقص خنجلوری

DANCE_GEORGIA008

رقص کارتولی

DANCE_GEORGIA009

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR