شهر مذهبی اجمیازین

شهر مذهبی اجمیازین

شهر اجمیازین کانون روحانیت ارمنستان می باشد و اسقف اعظم در این شهر اقامت دارد. این شهر در فاصله ی 25 کیلومتری غرب ایروان است و از نظر وسعت، چهارمین شهر بزرگ ارمنستان می باشد . کشور ارمنستان جز قدیمی ترین کشورهایی است که مسیحی بوده اند و به خاطر پذیرش دین مسیحیت پیشرفت بسیار زیادی در این کشور بوده است .

Ejmiatsin__shabaviz_parvaz0001

داستان قدیمی است که می گوید : در زمان شاه عباس علما و وزرای ارمنی بسیاری ساکن ایران بوده اند که تصمیم برگشت به ارمنستان داشتند. شاه عباس برای مانع شدن خروج آنها از کشور تصمیم می گیرد که سنگ سنگ کلیسای اجمیازین را به ایران برده و  تصویر شاه عباس را بر روی دیوار حک کنند و در نهایت شاه عباس با دیدن تصویر خود از این کار منصرف شده و تصمیم می گیرد کلیسایی شبیه شکل و معماری در جلفای اصفهان بنا کند .

Ejmiatsin__shabaviz_parvaz0002

کلیسای تا االان باقی مانده و مرکز روحانیت در اصفهان شده است. بنیانگذار کلیسای اجمیازین گریگورلوساوریج مقدس بوده که روایت میشود که او خواب می بیند خداوند محلی را به اوبایک عصای طلایی نشان می دهد و او تصمیم به ساخت کلیسا در ان منطقه مگیردکه این محل با عصا نشان داده شده دقیقا در وسط کلیسا قرار گرفته ومقبره گریکور لوساوریچ مقدس می باشد وبعدها باستان شناسان به این نتیجه می رسند که زیر این محل درزمان های گذشته معبد خدایان بوده است ساخت ان مربوط به سال 301-303 میلادی مباشد عمده باسازی ان در قرن 17 صورت می گیرد .

Ejmiatsin__shabaviz_parvaz0003


Ejmiatsin__shabaviz_parvaz0004


Ejmiatsin__shabaviz_parvaz0005


Ejmiatsin__shabaviz_parvaz0006

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR