دریاچه سوان

دریاچه سوان  در استان گغارکونیک ارمنستان قرار دارد. ارمنستان بیش از 100 دریاچه کوهستانی دارد . دریاچه آب شیرین  سوان در 60 کیلومتری شمال شرقی ایروان قرار دارد.

sevan_shabaviz_parvaz0001

دریاچه سوان بزرگترین دریاچه ی قفقاز و از بزرگترین دریاچه های کوهستانی آب شیرین در جهان است . مساحت حوضه آن حدود 5000 کیلومتر و خود دریاچه 940 کیلومتر با حجم 34 میلیارد متر مکعب آب است.

معنی لغوی سوان ، سرزمین دریاچه ها می باشد.از مکان های گردشگری اطراف دریاچه ، چشمه آب معدنی دیلیجان و شهرستانی به همین نام است. ماهی قزل آلای مشهوری به نام ایشخان (شاهزاده ) بومی این دریاچه است.

sevan_shabaviz_parvaz0002

دریاچه سوان ارمنستان

sevan_shabaviz_parvaz0003

دریاچه سوان ارمنستان

sevan_shabaviz_parvaz0004

دریاچه سوان ارمنستان

sevan_shabaviz_parvaz0005

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR