گاسگاد معروف به هزار پله

گاسگاد معروف به هزار پله، در اصل 750 پله دارد از این رو به اسم هزار پله معروف شده است. گاسگاد پایین ترین نقطه شهر را به بالاترین نقطه شهر وصل کرده است. در شمالی ترین نقطه گاسگاد یک برجک قراردارد که نشانه جاودانگی بر روی آن نقش بسته است. این حکاکی نماد پیروزی روس ها علیه آلمان های نازی در جنگ جهانی دوم می باشد .

طبقات مختلف گاسگاد با نقاشی ها و مجسمه های هنرمندان بسیاری تزیین شده است.

نکته خوب این مکان گردشگری این است که ، کسانی که توانایی بالا رفتن از این همه پله را ندارند ، می توانند از پله برقی که در کنار گاسگاد قرار داده شده است استفاده کنند.

معنی لغوی کلمه گاسگاد آبشارهای کوچک می باشد.

Gasgad_armania_shabaviz.net0001

Gasgad_armania_shabaviz.net0002

Gasgad_armania_shabaviz.net0003

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR