مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر

مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان

یکی از زیباترین و استادانه ترین مجموعه ورزشی دنیا ، مجموعه ی هامالیر می باشد.معمار این مجموعه ایده این ساختمان  را از عقابی که می خواهد شروع به پرواز کند برداشته است.

ورزشگاه هامالیر محل برگزاری بسیاری از مسابقات ورزشی و کنسرت های مختلف می باشد.یکی از مهمترین امکانات مجموعه پیت پاتیناژ (رقص روی یخ) می باشد.

Halmir_Parl_Armenia_1

مجموعه ورزشی هامالیر ارمنستان

Halmir_Parl_Armenia_2

مجموعه ورزشی هامالیر ارمنستان

Halmir_Parl_Armenia_3

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR