کوه نمرود

کوه نمرود نمرود با ارتفاع ۲،۱۳۴ متر برفراز کوه ها در جنوب شرقی ترکیه می باشد. در نزدیکی شهرستان آدیامان، آرامگاه شاه آنتیوخوس در کنار مجسمه های بزرگی از خود، دو شیر، دو عقاب و خدایان مختلف یونانی و فارسی در بالای کوه دیده می شود. تماشای سرهای سرنگون شده در قله کوه نمرود از کوه های اطراف حسی رمز آلود را در لحظه ی طلوع آفتاب نمایان می سازد .

NAMROD

Nemrut10

Turkey_Mount_Nemrut_Monumental_god_heads_shutterstock_50629309

add01740cb7034c972643e6360ab2128

maxresdefault

nemrut2

terrassa_oest_nemrut_dagi

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR