منطقه پاموک کله

Pamukkale به معنی “قلعه پنبه” در ترکیه،با چشم انداز غیر قابل وصف آن در غرب ترکیه، معروف برای تراس سفید است.  تراس از تراورتن، سنگ رسوبی با محتوای مواد معدنی بسیار بالا که از چشمه های آب گرم به جا مانده ساخته شده است.این بخش از یونان باستان توسط پادشاهان پرگامون در بالای چشمه های آب گرم ساخته شده است.مسافرین می توانند این زیبایی را با سفر به شهر دنیزلی مشاهده کنند پیشنهاد شباویز پرواز به مسافرین عزیز استفاده از پروازهای پگاسوس می باشد

4416_CityGuideImage

Pamukkale_Turkey

Pamukkale.original

Travertines1

cover1

pamukkale4

pamukkale_in_turkey_photo

pamukkale_in_turkey_photo_hd


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR