سوچی کجاست؟

سوچی کجاست؟

سوچی در کنار دریای سیاه قرار دارد و  طولانی ترین شهر قاره اروپا می باشد . نزدیک به 70 درصد شهر سوچی روس تبار و 20 درصد ارمنی تبار هستند.حدود 2 درصد از جمعیت سوچی از تبار اوکراینی و 2 در صد نیز گرجی می باشند.

SOCHI_IS_HERE_2

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR