کاروانسرای اوکوز محمد پاشا

کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی

کاروانسرا اوکوز محمد پاشا در سال 1618  به دستور صدر اعطم محمد پاشا بنا شد. این کاروانسرا قسمت های متفاوتی دارد که وسایل آسایش مسافران آن زمان را مهیا می کرده است. در داخل کاروانسرا مسجدی وجود دارد که به دستور صدر اعظم وقت آقای محمد پاشا ساخته بودند.

کاروانسرا به گونه ای ساخته شده که بتواند در برابر حملات خارج از کاروانسرا از خود دفاع کند. در دیوارهای این کاروانسرا سوراخ هایی وجود دارد که جای توپ بوده است. توپ های جنگی بزرگی در داخل کاروانسرا وجود داشته تا در برابر دزدانی که از دریای اژه می خواهند وارد قلعه بشوند ، دفاع کنند.

kusadasi_tour_shabaviz

kusadasi_city_tour_کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی_مکان های دیدنی کوش آداسی_شهر کوش آداسی_تورهای کوش آداسی_شباویز مجری مستقیم تورهای کوش آداسی_تور کوش آداسی بهار _تور کوش اداسی زمستان _تور کوش اداسی تابستان_تور کوش اداسی نوروز

کاروانسرای اورکوز محمد پاشا کوش آداسی یکی از مکان های مهم در دوران عثمانی بوده است و احتمالا ً کاروان های تجاری بسیار زیادی درکاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی اتراق می کرده اند.

از آن جا که در نزدیکی ساحل نیز قرار گرفته است، تاجران دریایی به کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی می آمده اند و برای تجارت به شهر افسوس از این کاروانسرا استفاده می کرده اند  در دوران عثمانی ، شهر افسوس و ازمیر جزو بزرگترین شهرهای تمدن دریای اژه بوده اند که مراکز مذهبی زیادی نیز در آن وجود داشته است.

این کاروانسرا از بناهای است که در آن می توان معماری دوران عثمانی را به وضوح مشاهده کرد.

kusadasi_city_tour_کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی_مکان های دیدنی کوش آداسی_شهر کوش آداسی_تورهای کوش آداسی_شباویز مجری مستقیم تورهای کوش آداسی_تور کوش آداسی بهار _تور کوش اداسی زمستان _تور کوش اداسی تابستان_تور کوش اداسی نوروز

کاروانسرای اوکوز محمد پاشا

kusadasi_city_tour_کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی_مکان های دیدنی کوش آداسی_شهر کوش آداسی_تورهای کوش آداسی_شباویز مجری مستقیم تورهای کوش آداسی_تور کوش آداسی بهار _تور کوش اداسی زمستان _تور کوش اداسی تابستان_تور کوش اداسی نوروز

کاروانسرای اوکوز محمد پاشا 

kusadasi_city_tour_کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی_مکان های دیدنی کوش آداسی_شهر کوش آداسی_تورهای کوش آداسی_شباویز مجری مستقیم تورهای کوش آداسی_تور کوش آداسی بهار _تور کوش اداسی زمستان _تور کوش اداسی تابستان_تور کوش اداسی نوروز

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR