تور جیپ سافاری

تور جیپ سافاری

یکی از مهیج ترین تورهای شهر کوش  آداسی ، تور سافاری یا جیپ سافاری می باشد. شور و هیجان در طبیعت و جنگل شما را به وجد می آورد. جیپ سافاری حدود 100 کیلومتر است و حدود 7 ساعت طول می کشد. در جیپ سافاری نهار به گردشگران عزیز داده می شود. مسافرین شباویز پرواز از جیپ سافاری بسیار راضی بوده اند و این گشت را به همه توصیه می کنند.

jeep_safari_kusadasi_جیپ سافاری_تور گشت شهری جیپ سافاری_تورهای کوش اداسی جیپ سافاری_کوش آداسی جیپ سافاری_تورهای گشت شهری کوش آداسی_شهر کوش آداسی_تور کوش آداسی_تور کوش آداسی بهار_تور کوش آداسی تابستان_تور کوش آداسی نوروز_شباویز مجری مستقیم تورهای کوش آداسی

jeep safari

اگر در گشت جیپ سافاری شرکت می کنید حتما لباس راحت به تن داشته باشید تا راحت باشید و از گشت لذت ببرید . به دلیل اینکه ماشین از رودخانه و وسط طبیعت رد می شود امکان دارد که لباس شما خیس شود و یا کثیف شود. پس توصیه می شود که لباس های راحت با خود داشته باشید .

jeep_safari_kusadasi_جیپ سافاری_تور گشت شهری جیپ سافاری_تورهای کوش اداسی جیپ سافاری_کوش آداسی جیپ سافاری_تورهای گشت شهری کوش آداسی_شهر کوش آداسی_تور کوش آداسی_تور کوش آداسی بهار_تور کوش آداسی تابستان_تور کوش آداسی نوروز_شباویز مجری مستقیم تورهای کوش آداسی

jeep safari

مسیری که جیپ ها رد می شوند از دل طبیعت می گذرد و بسیار دیدنی و جالب است. شما می توانید با دقت اطراف شهر کوش آداسی را ببینید و با زندگی روستا نشینان کوش آداسی آشنا شوید.

jeep_safari_kusadasi_جیپ سافاری_تور گشت شهری جیپ سافاری_تورهای کوش اداسی جیپ سافاری_کوش آداسی جیپ سافاری_تورهای گشت شهری کوش آداسی_شهر کوش آداسی_تور کوش آداسی_تور کوش آداسی بهار_تور کوش آداسی تابستان_تور کوش آداسی نوروز_شباویز مجری مستقیم تورهای کوش آداسی

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR