اسب سواری دبی

همانطور که می دانید دبی شهری که جز بیابان هیچ نداشت ، در سالهای اخیر با سرمایه گذاری ثروتمندان به یکی از قطب های گردشگری در جهان تبدیل شده است زمانی که به دبی سفر میکنید انواع تفریحات را به مجلل ترین شکل ممکن خواهید یافت .

اسب سواری یکی از نفریحات و ورزش ها است که از دیرباز وجود داشته و مورد توجه بسیاری از مردم و مخصوصا سرمایه  داران قرار گرفته است .

در دبی یکی از بزرگترین و باشکوه ترین باشگاه های اسب سواری در منطقه ی دیره می تو ان یافت ک ه شعارشان این است :

از یک خط افقی خیره کننده عبور کنید و شگفتی های طبیعی را که باعث زنده شدن شهر می شود، کشف کنید. فضای سبز عظیم با دریاچه های زیبا و چمن های راست در قلب امارت وجود دارد. خودتان را کشف کنید یا از راهنماهای تور استفاده کنید که متخصص در فلور و جانوران متنوع منطقه هستند. شما یک بخش کاملا جدید از کلانشهر را کشف خواهید کرد.

hourseriding_1hourseriding1
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR