مناسبت های شهر دیاربکر

مناسبت ها و رویدادهای شهر دیاربکر

جشنواره هندوانه (Watermelon Festival)

در 23 سپتامبر در دیاربکر برگزار می شود. این جشنواره برنامه ها و فعالیت های بسیاری دارد و کشاورزان این منطقه هندوانه ای رایگان بسیاری را برای این جشنواره فراهم می کنند. دو مسابقه مشهور این جشنواره مسابقه بزرگ ترین هندوانه و مسابقه سریع خوردن هندوانه است.

diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_02

جشنواره فرهنگ و هنر گپ (Gap Culture and Art Celebrations)

در 15 سپتامبر برگزار می شود.

جشنواره بهار (Nevruz)(Spring Festival)

این جشنواره در 21 مارس برگزار می شود و اولین روز بهار را جشن می گیرند. در این مراسم صدها هزار کرد در کنار هم جمع شده و نوروز را جشن می گیرند . این امر نشان می دهد که تا چه حد کردها به موقعیت مهمی در این منطقه دست یافته اند.

spring_festival_nwroz_shabavizparvaz_02

هیدرلیز (Hidrellez)

جشنواره بهار و فرهنگ دیاربکر است که در 6 می برپا می شود.

جشنواره مورات (Murat)

 در 17 مارس برپا می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR