قلعه ترابزون و خانه آتاتورک

ساختمان های شهر ترابزون ترکیه

قلعه ترابزون (Trabzon Castle)

در مرکز شهر قرار دارد و قدیمی ترین بقایای به جامانده از دوران امپراتوری روم است . از دیوار بیرونی قلعه ، امروزه به عنوان دیوار پشتی ساختمان نظامی استفاده می شود.

trabzon_castle_turkey_shabavizparvaz_قلعه ترابزون (Trabzon Castle) |خانه آتاتورک (Ataturk Koskii)|درباره شهر ترابزون|مناطق دیدنی شهر ترابزون

قلعه ترابزون (Trabzon Castle)

trabzon_castle_turkey_shabavizparvaz_قلعه ترابزون (Trabzon Castle) |خانه آتاتورک (Ataturk Koskii)|درباره شهر ترابزون|مناطق دیدنی شهر ترابزون

خانه آتاتورک (Ataturk Koskii)

این خانه در باغ بزرگی ، پوشیده از درختان کاج ، در سال 1890 برای یک بازرگان یونانی بومی ساخته شد . در سال 1924 و همچنین در سال 1937 آتاتورک در بازدید از شهر در این خانه اقامت کرد.

House_of_Ataturk_in_Trabzon_shabavizparvaz_قلعه ترابزون (Trabzon Castle) |خانه آتاتورک (Ataturk Koskii)|درباره شهر ترابزون|مناطق دیدنی شهر ترابزون

خانه آتاتورک (Ataturk Koskii)

House_of_Ataturk_in_Trabzon_shabavizparvaz_قلعه ترابزون (Trabzon Castle) |خانه آتاتورک (Ataturk Koskii)|درباره شهر ترابزون|مناطق دیدنی شهر ترابزون

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR