بناهای شهر دیاربکر

بناهای شهر دیاربکر(Diyarbalkir)

قلعه و دیواره های دیاربکر (Diyarbakir Castle and Walls)

تاریخ دقیق ساخت این بنا مشخص نیست ، اما امپراتور روم ، کنستانتین دوم (Konstantinus II) در 349 قبل از میلاد دیواره های اطراف شهر را بازسازی کرد و توسعه داد. قلعه هم در دوره رومیان ساخته و بارها در دوره اسلامی مرمت شده و شکل کنونی را به خود گرفته است. این قلعه دو بخش درونی و بیرونی دارد. دیوارهایی نیز بخش بیرونی قلعه را دربر گرفته اند. این دیوارها ، 5،700 متر طول ، 12 متر ارتفاع و 3 تا 5 متر عرض و طرحی به شکل ماهی دارند. قلعه بیرونی ، چهار دروازه اصلی دارد که به چهار جهت اصلی باز می شود :

دروازه کوهستان یا دروازه شمالی (Mountain Gate)، دروازه اورفا یا غربی (Urfa Gate)، دروازه ماردینیا جنوبی (Mardin Gate) و دروازه جدید یا شرقی (New Gate). در سمت شمال شرقی بخش بیرونی ، قلعه درونی قرار دارد که دیوارهای شهر آن را نیز احاطه کرده اند. نوشته های روی دیوار بیانگر تاریخ این شهر در زمان روم تا عثمانی است. این بنا 82 سنگر دارد و مهم ترین سنگر آن ، سنگر هفت برادر (seven brothers)است که در سال 1208 ، آرتو کلو شاه ملک صالح ممدوح (Artuklu King Melik Salih Memduh) آن را ساخت . این سنگر ، دارای عقابی دو سر و شیر بالدار است.

castle_diyarbakir_shabavizparvaz_11

castle_Diyarbakir_shabavizparvaz_12

کایونو (Cayonu)

cayonu_Diyarbakir_shabavizparvaz_06این منطقه ، در غارهای هیلار (Hilar)، در محدوده سسورن پینار (Sesveren Pinar) منطقه ارگانی (Ergani)، در چهل کیلومتری شمال غرب دیاربکر قرار دارد. از سال 1964 تحقیقات و حفاری های انجام شده نشان داد که این منطقه ، یکی از قدیمی ترین زیستگاه های آناتولیایی ها بوده و آثاری وجود دارند که نشان دهنده قدمت ده هزار ساله می باشد. در این نواحی که متعلق به دوران دهکده کشاورزان اولیه (Early Agricultural Village) می باشد ، آثاری مربوط به عصر نوسنگی نمایان شده است.

cayonu_Diyarbakir_shabavizparvaz_07

cayonu_Diyarbakir_shabavizparvaz_08

خرابه های اوک تپه (Uctepe Ruins)

uctepe_ruins_diyarbakir_shabavizparvaz_10در روستای اوک تپه (Uctepe) در منطقه بیسمیل (Bismil) دیاربکر قرار دارد. حفاری های اوک تپه در سال 1988 ، تحت نظارت علمی

پرفسور دکتر ولی سوین (Veli Sevin) با مدیریت موزه دیاربکر آغاز شد. علاوه بر آثار مهم دوره جدید آشوریان ، یافته های مهمی از هوری می تانی (Hurri - Mitanni) ، دوره رومیان و یونانیان کشف شد.uctepe_ruins_diyarbakir_shabavizparvaz_09


پل ملابادی (Bridge of Malabadi)

MALABADI_BRIDGE_Diyarbakir_shabavizparvazبین سال های 1146 تا 1147 ، روی رودخانه بتمن (Batman ) نزدیک شهر سیلوان (Silvan) در استان دیاربکر ساخته شده است. این پل 150 متر طول ، 7 متر عرض ، 19 متر ارتفاع و پایه های قوس دار بزرگی دارد.

MALABADI_BRIDGE_Diyarbakir_shabavizparvaz_02

MALABADI_BRIDGE_Diyarbakir_shabavizparvaz_03

MALABADI_BRIDGE_Diyarbakir_shabavizparvaz_05

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR