شهر قیصریه

شهر قیصریه (Kayseri)

جغرافیای طبیعی شهر قیصریه

قیصریه ، مرکز استان قیصریه و شهری بزرگ و صنعیتی در آناتولی مرکزی است و در 320 کیلومتری جنوب شرقی آنکارا قرار دارد. این شهر در ارتفاع 1،050 متری بالاتر از سطح دریا و در دامه کوه آتشفشان خاموش ارجیس (Erciyes) واقع شده است.

kayseri_city_turkey_map

آب و هوا شهر قیصریه

قیصریه آب و هوای قاره ای و نیمه خشک ، با زمستان های سرد و برفی و تابستان های گرم و خشک دارد. عمدتاً در بهار و پائیز باران می بارد. با این حال، به طور کلی میزان بارش سالیانه بسیار کم است.

جمعیت شهر قیصریه

جمعیت قیصریه در سال 2010 ، حدود 1،050،000 نفر بوده است که از این لحاظ نهمین شهر پرجمعیت ترکیه می باشد.

تاریخچه شهر قیصریه

انسان ها از 3000 سال قبل از میلاد مسیح در قیصریه سکونت داشته اند و از آنجایی که این شهر در مسیر اصلی تجاری و به خصوص در امتداد جاده ابریشم قرار داشته ، همیشه مرکز تجاری مهمی به شمار می آمده است. در دوران باستان ، این شهر در تقاطع مسیر تجاری سینوپ (Sinope) به فرات ، راه شاهی ایران (Persian Royal Road) و ساردیس (Sardis) به شوش (Susa) قرار داشته است. در زمان رومیان ، راه مشابهی از افسس به شرق وجود داشته که از این شهر می گذشته است. در سال 647 معاویه به این شهر حمله کرد و قیصریه را به طور موقت از رومی ها گرفت. در ابتدا اعراب ، این شهر را قیصریاه (Kaisariyah) نامیدند و بعد ها در سال 1064 ، به دست سلطان سلجوقی، آلپ ارسلان افتاد و قیصریه نام گرفت. این شهر بین سالهای 1178 تا 1243 تحت حکومت سلجوقیان بود تا اینکه در سال 1243 به دست مغول ها افتاد و از قرن پانزدهم بخشی از امپراتوری عثمانی شد.

بنابراین ، برای قیصریه سه عصر طلایی وجود دارد. اولین دوره آن به سال 2000 قبل از میلاد مسیح برمی گردد که شهر مسیری تجاری بین آشوریان و هیتایتی ها بود. عصر دوم طلایی در طول حکومت رومیان و عصر سوم در دوره حکومت سلجوقیان بود. این شهر در زمان جمهوری ترکیه ، مرکز استان شد و از نظر اقتصادی اهمیت بسیاری یافت.

KAYSERI_SHABAVIZPARVAZ_01

شهر قیصریه

KAYSERI_SHABAVIZPARVAZ_02

شهر قیصریه

KAYSERI_SHABAVIZPARVAZ_03

شهر قیصریه

KAYSERI_SHABAVIZPARVAZ_04

شهر قیصریه

Kadir_Has_Stadium_in_Kayseri_shabavizparvaz

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR