اقتصاد شهر قیصریه

اقتصاد شهر قیصریه (Kayseri)

در دهه های 1920 و 1930 ، سرمایه گذاری های دولتی بزرگی در قیصریه انجام شد. در اوایل دوره جمهوری ، با کمک متخصصان آلمانی و روسی، دوکارخانه پارچه بافی سومر (Sumer Textile)  و هواپیماسازی قیصریه (kayseri Tayyare Fabrikasi) در این شهر راه اندازی شد. اولین هواپیمایی ساخت ترکیه در دهه 1940 در این شهر تولید شد. پس از دهه 1950 ، قیصریه با کاهش میزان سرمایه گذاری های دولتی وضعیت نامطلوبی پیدا کرد. در همان سالها بود که بازرگانان و تجار قیصریه شروع سرمایه گذاری در سراسر کشور کردند. خانواده هایی همچون سبانسی (Sabanci) ، هز (Has) ، ددیمان (Dedeman) و اوزیلخان (Ozilhan) که زمانی تاجرانی کوچک بودند، تبدیل به بازیگران بسیار مهمی در عرصه اقتصاد ترکیه شدند.

با سیاست آزادسازی اقتصادی که در دهه 1980 آغاز شد ، موج جدیدی از تجار و صنعتگران اهل قیصریه به شهر آباء و اجدادی خود برگشتند و بسیاری از این افراد ، قیصریه را به عنوان پایگاه اصلی فعالیت های اقتصادی خود برگزیدند.

براساس برنامه ریزی ها از سال2000 ، این شهر رشد اقتصادی درخور توجهی داشت و به محیطی مساعد به خصوص برای سرمایه گذاری های کوچک و نسبتا بزرگ تبدیل شد. برخی از جامعه شناسان ، این موفقیت را مدیون دیدگاه اسلامی نوین اقتصادی می دانند. در حال حاضر این شهر ، مرکز تجاری و صنعتی است و کالاهایی نظیر منسوجات ، فرش ، تجهیزات مربوط به صنعت هوا و فضا ، ماشین آلات ، سیمان و شکر را تولید می کند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR