مناسبت های شهر قیصریه

مناسبت ها و رویدادهای شهر قیصریه

 (Kayseri summer Festival)

در تابستان در ماه می برگزار می شود.

جشنواره آکیسلا (Kayseri Akkisla)

مربوط به ماست گومورگان (Gomurgaen Yogurt) است و بین 21 تا 27 می برپا می شود. آکیسلا نام یکی از مناطق قیصریه است. این جشنواره در مرکز قیصریه برگزار می شود و تمام مردم در آن شرکت می کنند . این جشن با موسیقی و آتش بازی همراه است و در این جشن ماست تازه ارائه می شود.

جشنواره فرش ساریز (Kayseri Sariz Kilim Festival)

به مدت سه روز در جولای برگزار می شود.

جشنواره بادمجان و انگور (Kayseri Grape Festival and Kayseri Yemliha Aubergine Festival)

 این دو جشنواره در سپتامبر برگزار می شود . در اصل این جشنواره از دو بخش تشکیل شده که در یک ماه ارائه می شود. جشنواره انگور در 10 سپتامبر و جشنواره بادمجان از 24 تا 30 سپتامبر برگزار می شود. این جشنواره با رقص و موسیقی همراه است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR