برج حیدر لیک آنتالیا

برج حیدر لیک (Hidirlik Tower)

از سنگ تیره رنگ ساخته شده و در محل تلاقی کالیسی و پارک کاراالیوقلو (Karaalioglu)  قرار دارد. احتمالا ، این برج 14 متری در دوره تسلط یونانی ها با طرح مربع شکل ساخته شده و در قرن دوم تبدیل به برجی دایره ای شکل بر روی پایه ای مربع شکل شده است.  در گذشته از آن به عنوان استحکامات نظامی و یا برج فانوس دریایی استفاده می شد. دروازه برج در بخش شرقی به اتاق کوچکی ختم می شود و در آنجا راه پله ای قرار گرفته است. در اطراف این برج تعداد زیادی کافه و رستوران قرار دارد.

hidirlik_tower_antalya_shabavizparvaz_1

hidirlik_tower_antalya_shabavizparvaz_2

hidirlik_tower_antalya_shabavizparvaz_3

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR