برج ساعت شهر آنتالیا

برج ساعت ( Clock Tower )

در میدان کالکاپاسی و نزدیک مسجد تکلی محمد پاشا قرار دارد. این برج مربع شکل است و از سنگ های سخت و تراش داده ساخته شده. این برج بخشی از دیوار قدیمی شهر بوده و احتمالا در قرن 19 ساعت به آن اضافه شده است.

Clock_Tower_antalya_shabavizparvaz_03

Clock_Tower_antalya_shabavizparvaz_02

Clock_Tower_antalya_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR