موزه غار کارین آنتالیا

موزه-غار-کارین-آنتالیا (Karain-Cave-Museum)

در 27 کیلومتری شهر قرار دارد. حفاری در این غار منجر به آشکار شدن سکونت 50 هزار ساله شد. این غار ، بزرگترین غار کاربردی ترکیه است که یافته های دوره های اولیه و میانه عصر حجر را به نمایش می گذارد. متخصصین می گویند روزگاری انسان های عصر حجر در آن زندگی می کرده اند. این مکان از جمله قدیمی ترین مکان های سکونت انسان در کشور ترکیه است . این غار ورودی مجزایی دارد که با نور خورشید روشن می شود. در ادامه سه تالار بهم پیوسته قرار دارد. در داخل موزه کوچک آن ، کنار در ورودی غار ، آثار باستانی قرار گرفته است.

karain_cave_antalya_shabavizparvaz_01

موزه-غار-کارین-آنتالیا (Karain-Cave-Museum)

karain_cave_antalya_shabavizparvaz_02

موزه-غار-کارین-آنتالیا (Karain-Cave-Museum)

karain_cave_antalya_shabavizparvaz_03

موزه-غار-کارین-آنتالیا (Karain-Cave-Museum)

karain_cave_antalya_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR