موزه خانه آتاتورک

موزه خانه آتاتورک (Ataturk's House Museum)

مصطفی کمال آتاتورک ، موسس جمهوری ترکیه ، در طول بازدید خود از آنتالیا در 18 فوریه 1935 در این خانه سکونت داشتند. این بنا را مالک قبلی آن ، ریفات آزاکو گلو (Rifa Azakoglu) جهت استفاده برای موزه ، به وزارت فرهنگ اهدا کرد . در طبقه همکف این خانه ، عکس ها و لوازم شخصی و اشیاء و مدارک متعددی متعلق به آتاتورک به نمایش گذاشته شده است.

tarihi_antalya_ataturk_muzesi_shabavizparvaz_02

موزه خانه آتاتورک (Ataturk's House Museum)

tarihi_antalya_ataturk_muzesi_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR