موزه سونا و اینان کیراک کالیسی

موزه سونا و اینان کیراک کالیسی آنتالیا(Suna and Inan Kirac Kaleici Museum)

در مرکز بخش تاریخی شهر و جنب هساپکی سوکاک (Hesapci Sokak) بنا شده است. این موزه از دو ساختمان تاریخی تشکیل شده است که از سال 1993 تا 1995 بازسازی شد. ساختمان اول یک ساختمان دو طبقه ترکی است. ساختمان دوم هم در گذشته کلیسا بود و کلیسای ارتدکس یونانی سنت جرج یا به ترکی آیایور گو (Aya Yorgo) نام داشته است. داخل ساختمان اول ، اشکال برجسته و گنجینه های عثمانی ها وجود دارد . سرامیک های استثنائی ترکی در ساختمان دوم نیز از جاذبه های این موزه است.

SUNA_AND_INAN_KIRAC_MUSEUM_SHABAVIZ_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR