پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا(koprulu Canyon )( Koprulu Kanyon)

در 92 کیلومتری شهر قرار دارد و در سال 1973 به پارک ملی تبدیل شده است.مساحت این پارک حدود 366 کیلومتر مربع و عمق دره آن در بعضی قسمت ها 400 متر است. این پارک کافه تریا ، بوفه و مناطقی برای پیک نیک و چادرزدن دارد.

پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا-koprulu Canyon - Koprulu Kanyon|پارک های شهر آنتالیا|رافتینگ شهر آنتالیا|درباره شهر آنتالیا|شهر آنتالیا|هتل های شهر آنتالیا|جاذبه های گردشگری شهر آنتالیا|مکان های دیدنی شهر آنتالیا|شباویز مجری تور آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا-koprulu Canyon - Koprulu Kanyon|پارک های شهر آنتالیا|رافتینگ شهر آنتالیا|درباره شهر آنتالیا|شهر آنتالیا|هتل های شهر آنتالیا|جاذبه های گردشگری شهر آنتالیا|مکان های دیدنی شهر آنتالیا|شباویز مجری تور آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا

پارک ملی کوپرولو کانیون آنتالیا-koprulu Canyon - Koprulu Kanyon|پارک های شهر آنتالیا|رافتینگ شهر آنتالیا|درباره شهر آنتالیا|شهر آنتالیا|هتل های شهر آنتالیا|جاذبه های گردشگری شهر آنتالیا|مکان های دیدنی شهر آنتالیا|شباویز مجری تور آنتالیا

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR