پارک ملی ترمیسوس آنتالیا

پارک ملی ترمیسوس - Termessos National Park

در 34 کیلومتری شمال غرب آنتالیا قرار دارد. قبلا ً شهر باستانی ترمیسوس در این مکان قرار داشته است. این شهر باستانی 333 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و بقایای آن در این پارک موجود است. این پارک گیاهان و جانوران مدیترانه ای نیز دارد.

Amphitheatre_Termessos_NATIONAL_PARK_SHABAVIZPARVAZ_01

پارک ملی ترمیسوس - Termessos National Park

Amphitheatre_Termessos_NATIONAL_PARK_SHABAVIZPARVAZ_02

پارک ملی ترمیسوس - Termessos National Park

Amphitheatre_Termessos_NATIONAL_PARK_SHABAVIZPARVAZ_03

پارک ملی ترمیسوس - Termessos National Park

Amphitheatre_Termessos_NATIONAL_PARK_SHABAVIZPARVAZ_05

پارک ملی ترمیسوس - Termessos National Park

Amphitheatre_Termessos_NATIONAL_PARK_SHABAVIZPARVAZ_06

پارک ملی ترمیسوس - Termessos National Park

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR