پارک ملی ساحلی الیمپوس

پارک ملی ساحلی الیمپوس - Olympos Costal National Park

 با وسعت 33،425 هکتار ، در 90 کیلومتری شمال غرب آنتالیا قرار دارد . گونه های حیوانی و گیاهی مختلف و بقایای شهرهای باستانی از جاذبه های این پارک هستند.

olympos_natonal_park_antalya_shabavizparvaz_05

پارک ملی ساحلی الیمپوس - Olympos Costal National Park

olympos_natonal_park_antalya_shabavizparvaz_01

پارک ملی ساحلی الیمپوس - Olympos Costal National Park

olympos_natonal_park_antalya_shabavizparvaz_04

پارک ملی ساحلی الیمپوس - Olympos Costal National Park

olympos_natonal_park_antalya_shabavizparvaz_02

پارک ملی ساحلی الیمپوس - Olympos Costal National Park

olympos_natonal_park_antalya_shabavizparvaz_06

پارک ملی ساحلی الیمپوس - Olympos Costal National Park

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR