باغ وحش آنتالیا

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo

مساحتی بیش از 330 هزار متر مربع را دربرگرفته است و حدود 800 جانور از 80 گونه غیربومی و گونه های خانگی از تمام نقاط دنیا دارد. انواع پرندگان شکارچی ، شتر مرغ آفریقایی ، تمساح و مار ، خرس و یوزپلنگ ، شتر و گوره خر ، مرغابی ، طاووس و پلیکان های خودنما ، تنها اندکی از گونه های این باغ وحش هستند.

وجود لانه حیوانات ، آبشارها و چشمه ها ، محیطی طبیعی همانند جنگل را به وجود آورده است.

zoo_antalya_shabavizparvaz_01

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo

 

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo

zoo_antalya_shabavizparvaz_05

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo 

zoo_antalya_shabavizparvaz_06

 

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo

zoo_antalya_shabavizparvaz_07

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo 

zoo_antalya_shabavizparvaz_08

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo

zoo_antalya_shabavizparvaz_09

باغ وحش آنتالیا-antalya zoo 

zoo_antalya_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR