آبشارهای شهر آنتالیا

آبشارهای شهر آنتالیا -Waterfall in Antalya

تمامی رودهای آنتالیا ، به سوی دریا مدیترانه جریان دارد و از سراشیبی های تائورسوس پائین می ریزند. گاهی از روی زمین و گاهی زیر زمین به سوی مقصد حرکت می کنند و آبشارهای زیبایی پدید می آورند.

بیش از 20 آبشار این چنینی در این منطقه وجود دارد. زیباترین آنها ، آبشار دودن (Duden) در 15 کیلومتری شمال آنتالیاست. این آبشار بی نظیر است و می توانید در پشت آن راه بروید. آبشار کورسونلو (Kursunlu) نیز در 18 کیلومتری آنتالیا قرار دارد.

همچنین آبشار مناوگات (Manavgat) ، در 3 کیلومتری شمال شهر واقع است. این آبشار ارتفاع زیادی ندارد ، اما برخورد آب با صخره ها چشم انداز بسیار زیبایی را به وجود می آورد.

تصاویر زیر مربوط به آبشار دودن (Duden) می باشد.

waterfall_duden_antalya_03

آبشار دودن (Duden)

waterfall_duden_antalya_04

آبشار دودن (Duden) 

waterfall_duden_antalya_05

آبشار دودن (Duden) 

waterfall_duden_antalya_06

آبشار دودن (Duden)

waterfall_duden_antalya_07

تصاویر زیر آبشار کورسونلو (Kursunlu) می باشد.

Kursunlu_Waterfall_shabavziparvaz

آبشار کورسونلو (Kursunlu)

kursunlu_waterfalls_antalya_01

آبشار کورسونلو (Kursunlu) 

kursunlu_waterfalls_antalya_02

تصاویر زیر مربوط به آبشار مناوگات (Manavgat) می باشد .

manavgat_waterfall_antalya_shabavizparvaz_01

آبشار مناوگات (Manavgat)

manavgat_waterfall_antalya_shabavizparvaz_02

آبشار مناوگات (Manavgat)

manavgat_waterfall_antalya_shabavizparvaz_03

آبشار مناوگات (Manavgat)

manavgat_waterfall_antalya_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR