غارهای شهر آنتالیا

غارهای شهر آنتالیا (Caves in Antalya)

آنتالیا غارهای بسیار زیبایی دارد. بعضی از آنها از نظر تاریخی و گردشگری اهمیت بسیار دارند. به عنوان مثال غار کارین به صورت موزه ای درآمده است. غار آلتین بشیک (Altinbesik) هم در محدوده روستای اورونلو (Urunlu)  قرار گرفته و مناظر بی نظیری دارد. طول این غار 2500 متر و عمیق ترین نقطه آن نسبت به ورودی 110 متر است. غار آلتین بشیک یکی از زیباترین غارهای ترکیه محسوب می شود.

غار آلتین بشیک (Cave Altinbesik)

altinbesik_caves_shabavizparvaz_01

غار کارین (Cave Karain)

karain_cave_antalya_shabavizparvaz_02

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR