نژاد مردم ترکیه

نژاد مردم ترکیه 

حدود 70 تا 75 درصد از جمعیت ترکیه از نژآد ترک ، 18 درصد از نژاد کرد ، 7 تا 12 درصد جمعیت هم از نژادهای مختلف یونانی ، گرجی ، ارمنی ، عرب ، یهودی و ... هستند و ترکیه به علت قرار گرفتن در بین دو قاره ، همیشه مورد  تاخت و تاز قوم های مختلف بوده است و تاثیرات ناشی از ورود اقوام مختلف به آن در چهره مردم این کشور دیده می شود.

کردها به عنوان بزرگ ترین اقلیت ترکیه ، اغلب در بخش های شرقی و جنوب شرقی ترکیه ساکن هستند. ارامنه بیشتر در اطراف استانبول زندگی می کنند. گرجی ها عمدتا ً در سواحل دریای سیاه شمال غربی ، یونانی ها در استانبول و عرب ها در کنار مرز کشورهای عراق و سوریه و در جنوب شرقی کشور سکونت دارند.


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR